Kuratorium Informuje

Bydgoszcz, 10 sierpnia 2021 r. KO-WO.0712.2.3.2021.HW   Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Gmin województwa kujawsko-pomorskiego, zgodnie z harmonogramem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,...

Liczba odwiedzin:

5,947,504