Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Talerz ze sztućcami wpisany w napis "Posiłek w szkole i w domu".

Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024-2028, organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków przez uczniów w szkole.

Wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację zadania obejmującego:

  1. doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  2. doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  3. stworzenie nowych stołówek szkolnych;
  4. wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

 

Wsparcie finansowe jest udzielane wyłącznie na realizację jednego z zadań wymienionych powyżej.

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla organu prowadzącego w odniesieniu
do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego będzie wynosić:

  1. w przypadku realizacji zadań w zakresie doposażenia i poprawy standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenia stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych – 80 000 zł;
  2. w przypadku realizacji zadania w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) – 25 000 zł.

 

Organy prowadzące szkoły zobowiązane są zapewnić wkład finansowy lub rzeczowy w odniesieniu do każdej szkoły objętej wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

Grażyna Dziedzic – p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

Załączniki:

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
  2. Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

 

Pismo – Moduł 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Uchwała nr 149 rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r.

_

12 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6868962