Kujawsko-Pomorska

Szkoła Internetowa

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Realizacja e-lekcji odbywa się w sposób dostępny w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Proszę o zgłaszanie przez uczniów bądź nauczycieli specjalnych potrzeb co do prowadzenia/odtwarzania e-lekcji np. zamieszczania w archiwizowanych e-lekcjach napisów lub tłumaczenia e-lekcji na język migowy na adres e-mail: m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Transmisje są prowadzone na kanałach YouTube oraz Facebook. Aby przejść do transmisji, należy kliknąć jeden z poniższych przycisków lub przejść do zakładki wybranej klasy i kliknąć w wybrany link z informacją o godzinie i realizowanym przedmiocie.

Filmy dostępne są również po zakończeniu transmisji.

Program transmisji

[Program transmisji może ulec zmianie]

Giganci nauki Kujaw i Pomorza
E-learning, e-szkoła, e-lekcje i zdalne nauczanie - materiały i pomoc dla nauczycieli
18 stycznia 2021 - 22 stycznia 2021

18 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna Molenda – Piszemy rozszerzenie! Wypowiedź argumentacyjna.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna Molenda – Kompozycja wypowiedzi argumentacyjnej na podst. Stefan Sawicki, Sacrum w literaturze.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP] – Karolina Szostak-Lubomska – Czym się zajmuje słowotwórstwo? (wyrazy podstawowe i pochodne).

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin Empel – Media – „czwarta władza”.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew Milkiewicz – Przemiany społeczne i gospodarcze na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.

19 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaSłowotwórstwo – rzeczowniki / Word formation – nouns.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaSłowotwórstwo – czasowniki / Word formation – verbs.

17:20 – 17:50 – Historia [SP] – Szymon Wiśniewski – Rozwój nowych ruchów politycznych.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiGeometria w układzie współrzędnych – matura poziom podstawowy.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiGeometria w układzie współrzędnych – matura poziom podstawowy.

20 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP] – Lidia BębenCechy utworów lirycznych.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenŚrodki stylistyczne (część 1.).

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna Niedzielska- Równowaga bryły sztywnej.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekLitosfera: zjawiska endo- i egzogeniczne – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaTechniki i narzędzia inżynierii genetycznej.

21 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Religia – ks. Dawid WasilewskiMam pokusy, czy pokusy mnie mają. Źródła, rodzaje i opór.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaWyrażenia algebraiczne (wartośc wyrażeń, jednomiany).

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaOdczytywanie danych i elementy statystyki opisowej w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakCechy populacji.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterKultura (część 2) – Komponisten, Theater und Film in den DACH-Ländern.

22 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiRuch i jego względność.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiWzory sumaryczne i strukturalne alkanów – ćwiczenia.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaSpójniki – Conjunctions.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaUczucia i emocje. Zainteresowania.

25 stycznia 2021 - 29 stycznia 2021

25 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta SerockaAnaliza przykładowej rozprawki maturalnej T. 1 PP” Co ma większy wpływ na życie człowieka – racjonalne zachowania czy emocjonalne decyzje?

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaAnaliza przykładowej interpretacji wiersza W. Szymborskiej T. 2 PP.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaZnaczenie i funkcje formantów.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrzekazy medialne.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczNowe nurty polityczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.

26 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaWord formation – adjectives / Słowotwórstwo – przymiotniki.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaWord formation -adverbs / Słowotwórstwo – przysłówki.

17:20 – 17:50 – Historia [SP] Szymon WiśniewskiPostęp techniczny  i zmiany cywilizacyjne.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiFunkcja kwadratowa, zadania zamknięte – matura poziom podstawowy.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiFunkcja kwadratowa, zadania zamknięte – matura poziom podstawowy.

27 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia Bęben – Środki stylistyczne (część 2.).

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia Bęben – Analiza i interpretacja utworu lirycznego.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna Niedzielska – Ruch harmoniczny.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika Klimek – Ziemia we Wszechświecie – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena Lutowska – Organizmy zmodyfikowane genetycznie.

28 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid WasilewskiPielgrzym czy włóczęga? Pięć kroków przed podjęciem ważnej decyzji.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaSumy algebraiczne.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaUkład współrzędnych w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakRelacje między organizmami. Konkurencja.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterKultura (część 3) – Literatura niemiecka

29 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiRuch jednostajny prostoliniowy.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz Grzybowski Poznajemy właściwości alkanów.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP] Aleksandra KowalskaStrona bierna. Passive voice.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaPosiłki i ich przygotowanie. Meals and their preparations.

1 lutego 2021 - 5 lutego 2021

1 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna MolendaWypowiedź argumentacyjna na podst. Michał Głowiński, Ironia jako akt komunikacyjny.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna MolendaWypowiedź argumentacyjna- kompozycja wypracowania, część 2.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaCzy wyrazy tworzą rodzinę? (wyrazy pokrewne, rodzina wyrazów).

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPatologie życia publicznego.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczRewolucja 1905 – 1907.

2 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaSłowotwórstwo – Word formation.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaSłowotwórstwo – zadania maturalne / Word formation – exam tasks.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiKultura i sztuka przełomu XIX wieku.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiFunkcja kwadratowa, zadania otwarte – matura poziom podstawowy.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiFunkcja kwadratowa, zadania otwarte – matura poziom podstawowy.

3 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenSpotkanie z lekturą: „Latarnik” Henryka Sienkiewicza.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenKrótkie formy użytkowe: zaproszenie, ogłoszenie.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaFale mechaniczne.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekZiemia we Wszechświecie cz.2 – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaKlonowanie organizmów.

4 luty 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid Wasilewski„Metoda na głoda” Jak Eucharystia stawia na nogi.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena Budzyńskadziałania na wyrażeniach algebraicznych.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP] Magdalena Budzyńskaobliczenia kalendarzowe w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakPowtórzenie wiadomości z zakresu stawonogów i mięczaków.

18:40 – 19:10 – Lekcja specjalnaAndrzej Stróż  i Jacek PuzinowskiMagiczny Festiwal Świata Baśni i Bajek Pozytywka. Temat rozmowy: „Po co nam dzisiaj Teatr?”.

5 luty 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiWykresy ruchu w ruchu jednostajnym.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP] – Tomasz GrzybowskiSzereg homologiczny alkenów.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaZaimki nieokreślone. Indefinite pronouns.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaWyrażenia ilościowe. Partitives expressions.

Lekcja specjalna- Krzysztof LewandowskiBrukowiec. Historia słynnego piernika produkowanego w Fabryce Gustava Weesego w Toruniu.

8 lutego 2021 - 12 lutego 2021

8 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta Serocka -Analiza przykładowej interpretacji wiersza J. Lieberta, T. 2 PP.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta Serocka -Analiza przykładowej interpretacji wiersza J. Barana, T. 2 PP.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-Lubomska – Wyrazy złożone – złożenia, zrosty, zestawienia.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelNormy prawne.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczWypracowanie maturalne z historii: konstrukcja, ocenianie, egzemplifikacja.

9 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej Doksa At the airport / Na lotnisku.

16:40 – 17:10 –Język angielski [PP]Maciej DoksaAt the railway station / Na dworcu kolejowym.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiZiemie polskie przed powstaniem styczniowym.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiFunkcja kwadratowa z parametrem – matura poziom rozszerzony.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiFunkcja kwadratowa z parametrem – matura poziom rozszerzony.

10 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia Bęben „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – omówienie lektury (część 1.).

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia Bęben„Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – omówienie lektury (część 2.).

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP} – Zuzanna NiedzielskaFale dźwiękowe.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekZiemia we Wszechświecie cz.3 – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaNisza ekologiczna.

11 luty 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid WasilewskiPseudo przestrzeń, jako nieudolny substytut liturgii.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena Budzyńskadziałania na wyrażeniach algebraicznych.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaObliczenia praktyczne w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakBudowa i funkcjonowanie układu oddechowego.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP] Anna Schmelter Zdania pytające i dopełnieniowe.

12 luty 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiRuch prostoliniowy zmienny.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiWłaściwości alkenów.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaZakupy, sprzedaż i składanie reklamacji. Buying, selling and complaining.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra Kowalska Literatura, filmy i telewizja. Literature, films and TV.

15 lutego 2021 - 19 lutego 2021

15 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna MolendaĆwiczenia pisania wypowiedzi argumentacyjnej do tekstu: Stanisław Barańczak Nowy spór o realizm.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna MolendaKompozycja pracy i wskazówki do rozwiązania zadania- cz. 2.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaSkróty i skrótowce.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelŹródła prawa.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczRewolucje w Rosji 1917 roku.

16 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaRelationships / Relacje międzyludzkie.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaInternet and social media / Internet i media społecznościowe.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon Wiśniewski Powstanie styczniowe.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiWielomiany – matura poziom rozszerzony.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiWielomiany – matura poziom rozszerzony.

17 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenKomunikacja i poprawność językowa.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP] Lidia Bęben Ćwiczenia ortograficzne – powtórka przed egzaminem.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna Niedzielska – Prawo Pascala i prawo Archimedesa.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika Klimek Ziemia we Wszechświecie cz. 4 – oświetlenie Ziemi, zadania obliczeniowe.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaEkologia populacji.

18 luty 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid WasilewskiRekolekcje Wielkopostne dla młodzieży: O tym jak (nie) tracić głowy , cz. 1.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaDziałania złożone na wyrażeniach algebraicznych.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaDziałania na liczbach naturalnych i całkowitych w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakBudowa i rola układu wydalniczego.

18:40 – 19:10 Język niemiecki [PP]Anna SchmelterPrzyimki – rekcja i zastosowania.

19 luty 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiRuch jednostajny – zadania.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiSzereg homologiczny alkinów.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaPrzedimki. Articles.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaBezokolicznik I forma czasownika z końcówką „ing”. Gerund and Infinitive.

22 lutego 2021 - 26 lutego 2021

22 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta SerockaAnaliza przykładowej interpretacji wiersza T. Karpowicza, T. 2 PP.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaAnaliza przykładowej interpretacji wiersza B.Okudżawy, T. 2 PP.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaNeologizmy i inne „nimy” (synonimy, antonimy i homonimy).

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPomoc prawna.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczPorządek wersalski.

23 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaNatural disasters / Katastrofy naturalne.

16:40 – 17:10  – Język angielski [PP]Maciej DoksaMan-made disasters / Katastrofy wywołane przez człowieka.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiRepresje po powstaniu styczniowym.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiCiągi liczbowe – zadania zamknięte – matura poziom podstawowy.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiCiągi liczbowe – zadania zamknięte – matura poziom podstawowy.

24 luty 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenSpotkanie z lekturą: Antoine de Saint-Exupery „Mały Książę”.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia Bęben – Analiza przykładowego arkusza egzaminacyjnego.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaTermodynamika.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekZadania maturalne: Ziemia we Wszechświecie cz. 5.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaZależności międzygatunkowe w przyrodzie.

25 luty 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid WasilewskiRekolekcje Wielkopostne dla młodzieży – O tym jak (nie) tracić głowy, cz. 2.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaWykorzystanie wyrażeń algebraicznych w praktyce.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaDziałania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakBudowa i rola układu hormonalnego.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterRekcja przymiotnika.

26 luty 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiDroga w ruchu przyspieszonym.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiPolimery i reakcje polimeryzacji.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaBóle, urazy, choroby, leczenie. Aches, injuries, illnesses and treatment.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaO pieniądzach i nie tylko. Money makes the world go round.

18:40 – 19:10 – Rekolekcje dla dzieci SPks. Dariusz Kajzer, Grzegorz KuradczykPodróż po górach i dolinach sumienia.

1 marca 2021 - 5 marca 2021

1 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna MolendaInterpretacja porównawcza- porady dla zdającego.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna MolendaInterpretacja porównawcza- utwory poetyckie.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaTreść i zakres wyrazu.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin Empel Informacja publiczna.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczKryzys demokracji. Faszyzm we Włoszech.

2 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaTelevision and cinema /telewizja i kino.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaArt / Sztuka.

17:20 – 17:50 – Historia [SP] Szymon WiśniewskiW zaborze pruskim i austriackim.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiCiąg liczbowe – zadania otwarte – matura poziom podstawowy.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiCiąg liczbowe – zadania otwarte – matura poziom podstawowy.

3 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenRodzaje i gatunki literackie.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenZasady tworzenia i odmiana imiesłowów.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna Niedzielska Silnik cieplny.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekPrzemysł w Polsce i na świecie- zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaMateria i energia w ekosystemach.

4 marca 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid WasilewskiTrzy w jednym – skuteczny kogiel mogiel.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaCzym są równania i do czego służą?

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP] Magdalena Budzyńska Proporcjonalność prosta w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia Idziak – Charakterystyka grzybów i porostów.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterRekcja czasownika.

5 marca 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiWykresy ruchu w ruchu przyspieszonym.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiPodsumowanie informacji o węglowodorach.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaW hotelu i na wakacjach. Accomodation and holiday vocabulary.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaPrzyimki. Prepositions.

18:40 – 19:10 – Rekolekcje dla dzieci SPks. Dariusz Kajzer, Grzegorz KuradczykPodróż po górach i dolinach sumienia.

8 marca 2021 - 12 marca 2021

8 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta Serocka – Przykładowa analiza interpretacji wiersza W. Butlera, T. 2 PP.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaPrzykładowa analiza interpretacji wiersza K. Karaska, T. 2 PP.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak Lubomska – Mowa zależna i mowa niezależna.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrawo cywilne.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczWielki Kryzys.

9 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej Doksa – Opinion essay – Jak pisać rozprawkę typu za lub przeciw.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaFor and against essay – Jak pisać rozprawkę typu typu „za i przeciw”.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiRozwój gospodarczy ziem polskich.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiCiągi liczbowe – matura poziom rozszerzony.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiCiągi liczbowe – matura poziom rozszerzony.

10 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenSpotkanie z lekturą: Aleksander Fredro „Zemsta”.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenPrzykłady zadań egzaminacyjnych do wybranych lektur obowiązkowych.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaGrawitacja.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP] Monika KlimekPrzemysł w Polsce i na świecie cz. 2 – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaObieg węgla i azotu w przyrodzie.

11 marca 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid Wasilewski„Duchowa kryptowaluta”.

16:40 – 17:10 – Artur MaćkowiakKilka słów o kreatywności.

17:20 – 17:50 – Lekcja teatralnaAndrzej Skupniewicz, Iga Jambor-Skupniewicz.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP] – Julia IdziakRyby – kręgowce przystosowane do życia w wodzie.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterStrona bierna.

12 marca 2021

16:40 – 17:10 – Fundacja Czarny Karzeł Kwiat Paproci.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaSposoby spędzania wolnego czasu. Hobbies and pastimes.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaPorozmawiajmy o literaturze – wielcy brytyjscy pisarze i pisarki. Let’s talk about liteterature. Great British writers.

18:40 – 19:10 – J.Jaguś, B. ŁęczyckiMała akademia bluesa.

15 marca 2021 - 19 marca 2021

15 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna Molenda Interpretacja porównawcza- epika.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna MolendaInterpretacja porównawcza- epika, cz.2.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaZwiązki frazeologiczne, typy i pochodzenie.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrawo cywilne.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczPowstanie III Rzeszy.

16 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej Doksa – Matura – Pisanie artykułu/ Writing an article.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej Doksa – Matura – Pisanie listu oficjalnego/ Writing a formal letter.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiNowe ruchy polityczne na ziemiach – polskich.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiTrygonometria – matura poziom podstawowy.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiTrygonometria – matura poziom podstawowy.

17 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP] Lidia Bęben – Przykłady zadań egzaminacyjnych do wybranych lektur obowiązkowych (część 2.).

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenGatunki dziennikarskie: wywiad, artykuł.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaPole elektryczne.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekPrzemysł w Polsce i na świecie cz. 3 – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaZmienność genetyczna populacji jako podłoże ewolucji.

18 marca 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid Wasilewski – „Duchowa kryptowaluta” cz. 2.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena Budzyńska – Ile rozwiązań może mieć równanie?.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena Budzyńska – Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia Idziak – Roślinożerność, drapieżnictwo i pasożytnictwo.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna Schmelter – Szczególne zastosowanie strony biernej. Strona bierna z czasownikami modalnymi.

19 marca 2021

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaRodzina Królewska . The Royals.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaAmerykańscy Prezydenci. US Presidents.

18:40 – 19:10 – Karolina SosińskaNie rozumiem teatru.

22 marca 2021 - 26 marca 2021

22 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta SerockaAnaliza próbnej matury MEiN 2021 cz. 1 PP.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaAnaliza próbnej matury MEiN cz. 2 PP.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaTerytorialne odmiany języka, czyli o dialektach i gwarach na przykładzie „Małego Księcia” A. de Saint-Exupery’ego.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrawo rodzinne.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczPaństwo Stalina do 1939 r.

23 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaPisanie listu prywatnego/ writing a private letter.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaSightseeing / Zwiedzanie.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon Wiśniewski- Organizacje niepodległościowe na początku XX wieku.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiTrygonometria – matura poziom rozszerzony.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiTrygonometria – matura poziom rozszerzony.

24 marca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenInterpretacja dzieła sztuki (obraz, fotografia).

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenO imionach, nazwiskach i nazwach miejscowych.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaPrąd elektryczny.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekHandel międzynarodowy – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaMechanizmy ewolucji.

25 marca 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid Wasilewski„Duchowa kryptowaluta” cz. 3.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaMetody rozwiązywania równań.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaCo warto powtórzyć przed egzaminem?

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakNieantagonistyczne zależności między organizmami.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterZdania okolicznikowe czasu.

26 marca 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiRuch jednostajnie zmienny – zadania.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiSzereg homologiczny alkoholi.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaPowtórzenie czasów gramatycznych. Tense Revision.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaSłowotwórstwo. Word formation.

18:40 – 19:10 – Podstawy fotografii cyfrowejPiotr WaśniewskiJak Leica zmieniła patrzenie na świat – Patryk Wiśniewski.

8 kwietnia 2021 do 9 kwietnia 2021
12 kwietnia 2021 do 16 kwietnia 2021

12 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna MolendaĆwiczymy interpretację porównawczą- dramat.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna MolendaInterpretacja porównawcza fragm. dramatów- cz.II.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaJak dobrze napisać rozprawkę? (budowa rozprawki).

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin Empel– Postępowanie karne.

18:40 – 19:10- Historia [PP]Zbigniew Milkiewicz– Na drodze ku II wojnie światowej.

13 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej Doksa– Jak napisać list formalny?

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej Doksa– Emfaza w języku angielskim.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiKultura polska na przełomie XIX i XX wieku.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz Masłowskib– Zadania optymalizacyjne – matura poziom rozszerzony.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiZadania optymalizacyjne – matura poziom rozszerzony, cz. 2.

14 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia Bęben– Dylematy interpunkcyjne, czyli gdzie postawić przecinek?

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia Bęben– Dylematy interpunkcyjne, czyli gdzie postawić przecinek?

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna Niedzielska– Obwody elektryczne.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika Klimek Handel międzynarodowy – zadania maturalne, cz. 2.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena Lutowska– Źródła wiedzy o ewolucji.

15 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid Wasilewski– Wybór, decyzja, działanie czyli POWOŁANIE.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaRozwiązywanie zadań tekstowych metodą równań (zadania geometryczne).

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaWielokąty w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakPodsumowanie wiadomości na temat ryb, płazów oraz gadów. 

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna Schmelterb- Wizyta u lekarza. 

16 kwietnia 2021

1 16:00 – 16:30 – Fizyka [SP] Tomasz Grzybowski- Pierwsza zasada dynamiki Newtona.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiGlicerol – alkohol polihydroksylowy.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra Kowalska- Opis obrazka. Picture Description.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaTransformacje zdań.

19 kwietnia 2021 do 23 kwietnia 2021

19 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna MolendaZadania rozszerzonej odpowiedzi z przykładami realizacji cz.1.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna Molenda Zadania rozszerzonej odpowiedzi z przykładami realizacji cz.2.

17:20 – 17:50- Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaPunktacja rozprawki – okiem egzaminatora.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrawo administracyjne.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew Milkiewicz Funkcjonowanie systemu feudalnego.

20 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej Doksa– Pisanie listu z zażaleniem.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaTransformacje zdań.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon Wiśniewski– Świat na drodze ku wojnie światowej.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP] Tomasz Masłowski Omówienie matury próbnej poziom podstawowy Marzec 2021.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiOmówienie matury próbnej poziom podstawowy Marzec 2021.

21 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia Bęben Spotkanie z lekturą: „Balladyna” Juliusza Słowackiego (część 1).

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenSpotkanie z lekturą: „Balladyna” Juliusza Słowackiego (część 2).

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna Niedzielska– Pole magnetyczne.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekHandel międzynarodowy cz.3 – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena Lutowska– Metodyka badań biologicznych w zadaniach maturalnych – cz.1/2.

22 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid Wasilewski– Samotność, która leczy.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaRozwiązywanie zadań tekstowych z procentami.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaWielokąty w zestawach egzaminacyjnych (cz.2).

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakZależności pokarmowe w ekosystemie.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna Schmelter Styl życia a zdrowie.

23 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiDruga zasada dynamiki Newtona. 

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz Grzybowski– Szereg homologiczny kwasów karboksylowych.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaUkładanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaŚrodki językowe- dobieranie.

26 kwietnia 2021 do 30 kwietnia 2021

26 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna MolendaAnaliza próbnej matury MEiN 2021 cz. 3.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaMatura 2021 – ważne wskazówki.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaZaproszenie i ogłoszenie – co muszę wiedzieć o tych formach wypowiedzi.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrawo powszechnych ubezpieczeń.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew Milkiewicz Odzyskanie niepodległości przez Polaków w 1918 r.

27 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaLiczba pojedyncza i mnoga. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaOpisy osób.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon Wiśniewski Na frontach I wojny światowej.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz Masłowski Omówienie matury próbnej poziom rozszerzony – marzec 2021.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz Masłowski- Omówienie matury próbnej poziom rozszerzony – marzec 2021, cz. 2.

28 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenSpotkanie z lekturą: „Balladyna” Juliusza Słowackiego (część 1).

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia Bęben Spotkanie z lekturą: „Balladyna” Juliusza Słowackiego (część 2).

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaIndukcja elektromagnetyczna.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekProfile geologiczne – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaMetodyka badań biologicznych w zadaniach maturalnych – cz.2/2.

29 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Religia ks. Dawid Wasilewski- Człowiek chory, więcej niż choroba.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaPrzekształcanie wzorów.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaTwierdzenie Pitagorasa w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakPodsumowanie wiadomości na temat organów roślinnych.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterUczucia i emocje.

30 kwietnia 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiTrzecia zasada dynamiki Newtona.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz Grzybowski- Właściwości kwasu metanowego i etanowego.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaBritish vs American English.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaJak oceniania jest wypowiedź pisemna?

5 maja 2021 do 7 maja 2021
10 maja 2021 do 14 maja 2021

10 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta SerockaJaka będzie matura z języka polskiego od 2023 r.? Informacje wstępne.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP] Jolanta Serocka Jaka będzie matura z języka polskiego od 2023 r.? Część pisemna 1. Język w użyciu.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-Lubomska Kilka słów o wypowiedzeniu (zdanie, równoważnik zdania).

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrawo do opieki społecznej i edukacji.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczWalka o wschodnią granicę II RP.

11 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaOpis osoby – cechy charakteru.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaGotowanie i przyrządzanie potraw.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiReformacja.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiOmówienie matury poziom podstawowy maj 2021.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz Masłowski – Omówienie matury poziom podstawowy maj 2021.

12 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenWiersze wybranych poetów – interpretacje.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenArgumentowanieĆwiczenia przed egzaminem.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaOptyka geometryczna.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika Klimek Zadania obliczeniowe wszelakie – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaFunkcjonowanie zwierząt Odżywianie się zwierząt.

13 maja 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid WasilewskiMistyka pięciu zmysłów czyli: jak nie zgłupieć?

16:40 – 17:10 – Język niemiecki [PP]Anna Schmelter – Technikwelturządzenia elektroniczne.

17:20 – 17:50 – Biologia [SP]Julia IdziakPrzepływ energii i krążenie materii w ekosystemie.

14 maja 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiCzym jest energia?

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiReakcje kwasów karboksylowych z metalami i wodorotlenkami.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra Kowalska If you are tired of London, you are tired of life.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaDziwne prawa w USA. Zakazy i nakazy. Strange laws in the USA. Expressing obligation and prohibition.

17 maja 2021 do 21 maja 2021

17 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta SerockaJaka będzie matura z języka polskiego w 2023 r.? Część pisemna 2. Test historycznoliteracki cz. 1.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaJaka będzie matura z języka polskiego w 2023 r.? Część pisemna 2. Test historycznoliteracki cz. 2.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaZdania współrzędnie złożone – rodzaje.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelPrawo międzynarodowe.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczRządy parlamentarne II RP.

18 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej Doksa  Energia.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej Doksa  Zdania warunkowe.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiReforma Kościoła katolickiego.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiOmówienie matury poziom rozszerzony maj 2021 cz. 3.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiOmówienie matury poziom rozszerzony maj 2021 cz. 2.

19 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenLektury obowiązkowe na egzaminie – podsumowanie.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenMotywy literackie – powtórzenie przed egzaminem.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaOmówienie matury maj 2021 (I).

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika Klimek  Omówienie matury maj 2021.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaFunkcjonowanie zwierząt – wymiana gazowa i krążenie.

20 maja 2021

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaDziałania na potęgach (II).

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaZadania na dowodzenie i uzasadnianie (II).

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakPodsumowanie wiadomości z działu ekologia.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterWynalazki w domu.

21 maja 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiPraca mechaniczna – definicja i jednostka.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiCo tak ładnie pachnie? – Poznajemy estry.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaFalse friends w języku angielskim.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaPewniaki egzaminacyjne. Przegląd środków językowych.

24 maja 2021 do 28 maja 2021

24 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta SerockaJaka będzie matura z j ezyka plskiego od 2023? Część 2. Test teoretycznoliteracki 3.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaJaka będzie matura z j ezyka plskiego od 2023? Część 2. Test teoretycznoliteracki 4.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-Lubomska Zdania złożone z podrzędnym przydawkowym i orzecznikowym.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelGlobalizacja.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew MilkiewiczZamach majowy i rządy sanacji.

25 maja 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaAnaliza Matury 2021 poziom podstawowy.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaAnaliza Matury 2021 poziom rozszerzony.

17:20 – 17:50 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiInformator maturalny z matematyki poziom podstawowy (rok 2023) cz. 1.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz Masłowski Informator maturalny z matematyki poziom podstawowy (rok 2023) cz. 2.

26 maja 2021

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaOmówienie matury maj 2021 (II).

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekOpady i fronty atmosferyczne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaFunkcjonowanie zwierząt – osmoregulacja i wydalanie.

27 maja 2021

16:00 – 16:30 – Religia – ks. Dawid Wasilewski – Czy się○ spowiadać.

16:40 – 17:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterŻycie zawodowe.

28 maja 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz Grzybowski – Dziś moc będzie z nami.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiCzym są aminokwasy?

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP] – Aleksandra Kowalska – Omówienie egzaminu ósmoklasisty.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP] – Aleksandra Kowalska – Omówienie egzaminu ósmoklasisty cz. II.

31 maja 2021 do 2 czerwca 2021
Święto Województwa- 7 czerwca 2021
7 czerwca 2021 do 11 czerwca 2021

7 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta Serocka Jaka będzie matura z języka polskiego w 2023 r.? Test historycznoliteracki cz. 7.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta SerockaJaka będzie matura z języka polskiego w 2023 r.? Test historycznoliteracki cz. 8.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-LubomskaZdania złożone z podrzędnym okolicznikowym – typy.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin Empel – Organizacja Narodów Zjednoczonych.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew Milkiewicz – Polityka zagraniczna II RP.

8 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej Doksa – W podróży i na wakacjach.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej Doksa – Problemy w podróży.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiPanowanie Zygmunta I Starego.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiInformator maturalny z matematyki poziom rozszerzony (rok 2023) cz. 1.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz Masłowski – Informator maturalny z matematyki poziom rozszerzony (rok 2023) cz.2.

9 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia Bęben Sławomir Mrożek – artysta przewrotny.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenArtysta czy celebryta? – o wyborach tożsamościowych pewnego koguta.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaInformator maturalny z fizyki (2022).

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekDzieje geologiczne Polski (kl. 3).

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaFunkcjonowanie zwierząt – rozmnażanie się zwierząt bezkręgowych.

10 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Religia ks. Dawid WasilewskiCzy ksiądz chciał być księdzem?

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaPierwiastkowanie.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaOmówienie zadań z egzaminu 2021 (I).

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakCzłowiek i środowisko.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterSport.

11 czerwca 2021

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaCricket, rugby and football – typically British sports.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaThe Big Apple – Nowy Jork.

14 czerwca 2021 do 18 czerwca 2021

14 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Jolanta Serocka Jaka będzie matura z języka polskiego od 2023 r.? Wypracowanie cz. 1.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Jolanta Serocka – Jaka będzie matura z języka polskiego od 2023 r.? Wypracowanie cz. 2.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP]Karolina Szostak-Lubomska Zdania wielokrotnie złożone – analiza.

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin EmpelUnia Europejska.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew Milkiewicz II Rzeczpospolita w przededniu wojny.

15 czerwca 2021

16:00 – 16:30- Język angielski [PP]Maciej DoksaZwiedzamy USA.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaZwiedzamy Wielką Brytanię.

17:20 – 17:50 – Historia [SP]Szymon WiśniewskiRzeczpospolita – Obojga Narodów.

16 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP]Lidia BębenTrudna sztuka pisania – życiorys i CV.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenCiekawostki o języku polskim.

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna NiedzielskaInformator maturalny z fizyki (2022) ciąg dalszy.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekDzieje geologiczne Polski (kl. 3).

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaFunkcjonowanie zwierząt – rozmnażanie się zwierząt bezkręgowych

17 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Religiaks. Dawid Wasilewski – Pięć poziomów komunikacji.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaDziałania na pierwiastkach.

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena Budzyńska Omówienie zadań z egzaminu 2021 (II).

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakŚwiat roślin – wszystko co powinieneś o nim wiedzieć.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterFreizeit und Sommerferien in Deutschland.

18 czerwca 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiEnergia kinetyczna.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiPoznajemy peptydy.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaThe Beatles and the Rolling Stones.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaBrits on Holiday.

KPCEN Toruń

Jednostki realizujące:

Departament Edukacji tel. 571 293 082

Departament Cyfryzacji tel.  (56) 62 18 283

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 622 77 47

X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha  w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. tel.  (56) 655 00 79

Jednostki wspomagające:

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego I Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 657 74 86

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Włocławku tel. (54) 231 33 42

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu tel. (56) 653 97 56

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy tel. (52) 349 31 50

Liczba odwiedzin:

4,692,092