Kujawsko-Pomorska

Szkoła Internetowa

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Realizacja e-lekcji odbywa się w sposób dostępny w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Proszę o zgłaszanie przez uczniów bądź nauczycieli specjalnych potrzeb co do prowadzenia/odtwarzania e-lekcji np. zamieszczania w archiwizowanych e-lekcjach napisów lub tłumaczenia e-lekcji na język migowy na adres e-mail: m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Transmisje są prowadzone na kanałach YouTube oraz Facebook. Aby przejść do transmisji, należy kliknąć jeden z poniższych przycisków lub przejść do zakładki wybranej klasy i kliknąć w wybrany link z informacją o godzinie i realizowanym przedmiocie.

Filmy dostępne są również po zakończeniu transmisji.

Program transmisji

[Program transmisji może ulec zmianie]

E-learning, e-szkoła, e-lekcje i zdalne nauczanie - materiały i pomoc dla nauczycieli
18 stycznia 2021 -22 stycznia 2021

18 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [PP]Anna Molenda – Piszemy rozszerzenie! Wypowiedź argumentacyjna.

16:40 – 17:10 – Język polski [PP]Anna Molenda – Kompozycja wypowiedzi argumentacyjnej na podst. Stefan Sawicki, Sacrum w literaturze.

17:20 – 17:50 – Język polski [SP] – Karolina Szostak-Lubomska – Czym się zajmuje słowotwórstwo? (wyrazy podstawowe i pochodne).

18:00 – 18:30 – WOS [PP]Marcin Empel – Media – „czwarta władza”.

18:40 – 19:10 – Historia [PP]Zbigniew Milkiewicz – Przemiany społeczne i gospodarcze na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w.

19 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język angielski [PP]Maciej DoksaSłowotwórstwo – rzeczowniki / Word formation – nouns.

16:40 – 17:10 – Język angielski [PP]Maciej DoksaSłowotwórstwo – czasowniki / Word formation – verbs.

17:20 – 17:50 – Historia [SP] – Szymon Wiśniewski – Rozwój nowych ruchów politycznych.

18:00 – 18:30 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiGeometria w układzie współrzędnych – matura poziom podstawowy.

18:40 – 19:10 – Matematyka [PP]Tomasz MasłowskiGeometria w układzie współrzędnych – matura poziom podstawowy.

20 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Język polski [SP] – Lidia BębenCechy utworów lirycznych.

16:40 – 17:10 – Język polski [SP]Lidia BębenŚrodki stylistyczne (część 1.).

17:20 – 17:50 – Fizyka [PP]Zuzanna Niedzielska- Równowaga bryły sztywnej.

18:00 – 18:30 – Geografia [PP]Monika KlimekLitosfera: zjawiska endo- i egzogeniczne – zadania maturalne.

18:40 – 19:10 – Biologia [PP]Magdalena LutowskaTechniki i narzędzia inżynierii genetycznej.

21 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Religia – ks. Dawid WasilewskiMam pokusy, czy pokusy mnie mają. Źródła, rodzaje i opór.

16:40 – 17:10 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaWyrażenia algebraiczne (wartośc wyrażeń, jednomiany).

17:20 – 17:50 – Matematyka [SP]Magdalena BudzyńskaOdczytywanie danych i elementy statystyki opisowej w zestawach egzaminacyjnych.

18:00 – 18:30 – Biologia [SP]Julia IdziakCechy populacji.

18:40 – 19:10 – Język niemiecki [PP]Anna SchmelterKultura (część 2) – Komponisten, Theater und Film in den DACH-Ländern.

22 stycznia 2021

16:00 – 16:30 – Fizyka [SP]Tomasz GrzybowskiRuch i jego względność.

16:40 – 17:10 – Chemia [SP]Tomasz GrzybowskiWzory sumaryczne i strukturalne alkanów – ćwiczenia.

17:20 – 17:50 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaSpójniki – Conjunctions.

18:00 – 18:30 – Język angielski [SP]Aleksandra KowalskaUczucia i emocje. Zainteresowania.

KPCEN Toruń

Jednostki realizujące:

Departament Edukacji tel. 571 293 082

Departament Cyfryzacji tel.  (56) 62 18 283

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 622 77 47

X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha  w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. tel.  (56) 655 00 79

Jednostki wspomagające:

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego I Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 657 74 86

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Włocławku tel. (54) 231 33 42

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu tel. (56) 653 97 56

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy tel. (52) 349 31 50

Liczba odwiedzin:

3,710,560