Kujawsko-Pomorska

Szkoła Internetowa

Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Realizacja e-lekcji odbywa się w sposób dostępny w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Proszę o zgłaszanie przez uczniów bądź nauczycieli specjalnych potrzeb co do prowadzenia/odtwarzania e-lekcji np. zamieszczania w archiwizowanych e-lekcjach napisów lub tłumaczenia e-lekcji na język migowy na adres e-mail: m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Transmisje są prowadzone na kanałach YouTube oraz Facebook. Aby przejść do transmisji, należy kliknąć jeden z poniższych przycisków lub przejść do zakładki wybranej klasy i kliknąć w wybrany link z informacją o godzinie i realizowanym przedmiocie.

Filmy dostępne są również po zakończeniu transmisji.

Program transmisji

[Program transmisji może ulec zmianie]

1 października 2020 - 2 października 2020
5 października 2020 - 9 października 2020

5 października 2020

Język polski– klasy 3 LO – godz. 16:00, Motyw labiryntu w malarstwie i prozie XX-lecia międzywojennego, cz. 1, prowadzi: Anna Molenda.

Język polski–  klasy 3 LO-  godz. 16:40, Motyw labiryntu w malarstwie i prozie XX-lecia międzywojennego, cz. 2, prowadzi: Anna Molenda.

Język polski– klasy SP-  godz. 17:20, Rzecz o rzeczowniku, prowadzi: Karolina Szostak-Lubomska.

Historia– klasy 3 LO- godz. 18:00, Kongres wiedeński, prowadzi: Zbigniew Milkiewicz.

Fizyka– klasy SP- godz. 18:40, Kosmiczna lekcja fizyki. Jak obserwować niebo?, prowadzi: Krzysztof Rochowicz.

6 października 2020

Język angielski– klasy 3 LO – godz. 16:00, Family life- życie rodzinne, prowadzi: Maciej Doksa.

Język angielski–  klasy 3 LO-  godz. 16:40, Social relations- Relacje międzyludzkie, prowadzi: Maciej Doksa.

Matematyka– klasy 3 LO- godz. 18:00, Matura 2020- omówienie i rozwiązanie zadań zamkniętych, cz. 1, prowadzi: Tomasz Masłowski.

Matematyka– klasy 3 LO- godz. 18:00, Matura 2020- omówienie i rozwiązanie zadań zamkniętych, cz. 1, prowadzi: Tomasz Masłowski.

7 października 2020

Język polski– klasy 8 SP- godz. 16:00, Nie taki diabeł straszny, czyli co musisz wiedzieć o egzaminie z języka polskiego, prowadzi: Lidia Bęben.

Język polski–  klasy 8 SP-  godz. 16:40, Lista lektur na egzamin ósmoklasisty, prowadzi: Lidia Bęben.

Biologia– klasy 3 LO- godz. 17:20, Instrukcja obsługi życia- budowa i niesamowite możliwości DNA, prowadzi: Magdalena Lutowska.

Geografia– klasy 3 LO-  godz. 18:00, Działalność lądolodów. Formy polodowcowe.

Język angielski– klasy SP- godz. 18:40, Present simple a Present Continuous, prowadzi: Agnieszka Tarnowska.

8 października 2020

Religia– klasy 3 LO- godz. 16:00, ProcesJa. Przyjaźń miejscem rodzenia osobowości, prowadzi: ks. Dawid Wasilewski.

Matematyka–  klasy SP-  godz. 16:40, Działania na ułamkach zwykłych. Odejmowanie i mnożenie, prowadzi: Magdalena Budzyńska.

Biologia– klasy SP- godz. 17:20Komplementarność zasad i proces replikacji, prowadzi: Julia Idziak.

Język angielski– klasy 8 SP-  godz. 18:00, Funkcje językowe- zaproszenia i propozycje cz. 1, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

Chemia– klasy SP- godz. 18:40, Otrzymywanie kwasów, prowadzi: Tomasz Grzybowski.

9 października 2020

Chemia– klasy SP- godz. 15:30, Promieniotwórczość naturalna i sztuczna, prowadzi: Tomasz Grzybowski.

WOS– klasy 3 LO- godz. 16:00, Grupy i role społeczne, prowadzi: Marcin Empel.

Historia–  klasy SP-  godz. 16:40, Przyczyny rozbiorów Polski, prowadzi: Szymon Wiśniewski.

Język angielski– klasy 8 SP-  godz. 17:20, Sport- opis wydarzeń sportowych. Ekstremalne i dziwne sporty, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

12 października 2020 - 16 października 2020

12 października 2020

Język polski– [PP] – godz. 16:00Twarz czy maska? Motyw budowania tożsamości w tekstach kultury cz. 1, prowadzi: Anna Molenda.

Język polski–  [PP]-  godz. 16:40, Twarz czy maska? Motyw budowania tożsamości w tekstach kultury cz. 2prowadzi: Anna Molenda.

Język polski– [SP]-  godz. 17:20, Przymiotnik- przyjaciel rzeczownika, prowadzi: Karolina Szostak-Lubomska.

WOS– [PP]- godz. 18:00Socjalizacja prowadzi: Marcin Empel.

Historia– [PP]- godz. 18:40Wiosna Ludów, prowadzi: Zbigniew Milkiewicz.

13 października 2020

Język angielski– [PP] – godz. 16:00Choroby i objawy, prowadzi: Maciej Doksa.

Język angielski–  [PP]  godz. 16:40Wizyta u lekarza, prowadzi: Maciej Doksa.

Historia– [SP]-  godz. 17:20Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim, prowadzi: Szymon Wiśniewski.

Matematyka– [PP]- godz. 18:00Matura podstawa z matematyki- zadania otwarte cz.1 , prowadzi: Tomasz Masłowski.

Matematyka– [PP]- godz. 18:40, Matura podstawa z matematyki- zadania otwarte, prowadzi: Tomasz Masłowski.

14 października 2020

Język polski– [SP]- godz. 16:00Twórca i jego czasy, prowadzi: Lidia Bęben.

Język polski– [SP]-  godz. 16:40O stylu wypowiedzi, prowadzi: Lidia Bęben.

Fizyka– [PP]- godz. 17:20, Kinetyka- ruch prostoliniowy prowadzi: Zuzanna Niedzielska.

Geografia– [PP]-  godz. 18:00Zadania maturalne- działalność erozyjna i akumulacyjna lądolodów, prowadzi Monika Klimek.

Biologia– [PP]- godz. 18:40, O przebiegu i znaczeniu replikacji DNA, prowadzi: Magdalena Lutowska.

15 października 2020

Religia– godz. 16:00, I co z tą dojrzałością? Gdy dynamika ludzkiej osobowości wymięka prowadzi: ks. Dawid Wasilewski.

Matematyka– [SP]-  godz. 16:40Działania na ułamkach, prowadzi: Magdalena Budzyńska.

Matematyka–  [SP]-  godz. 17:20Pola powierzchni figur płaskich, prowadzi: Magdalena Budzyńska.

Biologia– [SP]- godz. 18:00Podstawy dziedziczenia cech, prowadzi: Julia Idziak.

Chemia– klasy SP- godz. 18:40, Wzory i nazwy soli, prowadzi: Tomasz Grzybowski.

16 października 2020

Fizyka– [SP]- godz. 16:00, Skale wszechświata, prowadzi: Krzysztof Rochowicz.

Język niemiecki–  [PP]  godz. 16:40Spójniki i szyki zdań- jak zbudować zdanie i się nie pogubić, prowadzi: Anna Schmelter.

Język angielski– [SP]- godz. 17:20, Zdrowie Health, wellness and human body, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

Język angielski– [SP]- godz. 18:00, Zdania okolicznikowe skutki i przyczyny, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

14 października 20202 roku Gala wręczenia nagród Lider Edukacji województwa kujawsko-pomorskiego
19 października 2020 - 23 października 2020

19 października 2020

Język polski– [PP] – godz. 16:00Czy życiem człowieka rządzi przypadek, prowadzi: Jolanta Serocka.

Język polski– [PP] – godz. 16:40Czy można uwolnić się od bolesnych wspomnień, prowadzi: Jolanta Serocka.

Język polski– [SP]-  godz. 17:20,Czas na czasownik (osoby, liczby, rodzaje, czasy, aspekt), prowadzi: Karolina Szostak-Lubomska.

WOS– [PP]- godz. 18:00Rodzina, prowadzi: Marcin Empel.

Historia– [PP]- godz. 18:40Powstanie listopadowe, prowadzi: Zbigniew Milkiewicz.

20 października 2020

Język angielski– [PP] – godz. 16:00Zdrowy tryb życia- Healthy lifestyle, prowadzi: Maciej Doksa.

Język angielski–  [PP]  godz. 16:40Nawyki żywieniowe- Eating habits, prowadzi: Maciej Doksa.

Historia– [SP]-  godz. 17:20W królestwie Polskim 1815-1830, prowadzi: Szymon Wiśniewski.

Matematyka– [PP]- godz. 18:00Matura rozszerzona 20202- zadania zamknięte i krótkie odpwoiedzi, prowadzi: Tomasz Masłowski.

Matematyka– [PP]- godz. 18:40Matura rozszerzona 2020- zadania zamknięte i krótkie odpowiedzi  prowadzi: Tomasz Masłowski.

21 października 2020

Język polski– [SP]- godz. 16:00,  Egzamin ósmoklasisty. Fraszki Jana Kochanowskiego, prowadzi: Lidia Bęben.

Język polski– [SP]-  godz. 16:40, Egzamin ósmoklasisty. Budowa słowotwórcza wyrazu, prowadzi: Lidia Bęben.

Fizyka– [PP]- godz. 17:20, Kinetyka- ruch krzywoliniowy prowadzi: Zuzanna Niedzielska.

Geografia– [PP]-  godz. 18:00Lodowce górskie. działalność i formy, prowadzi Monika Klimek.

Biologia– [PP]- godz. 18:40Ekspresja informacji genetycznej, prowadzi: Magdalena Lutowska.

22 października 2020

Religia– godz. 16:00, Przejawy ludzkiej dojrzałości a wiara z krwi i kości, prowadzi: ks. Dawid Wasilewski.

Matematyka– [SP]-  godz. 16:40Działania na ułamkach dziesiętnych, prowadzi: Magdalena Budzyńska.

Matematyka–  [SP]-  godz. 17:20Bryły w zadaniach testowych, prowadzi: Magdalena Budzyńska.

Biologia– [SP]- godz. 18:00, Krzyżówki genetyczne, prowadzi: Julia Idziak.

Chemia– klasy SP- godz. 18:40, Dysocjacja jonowa soli soli, prowadzi: Tomasz Grzybowski.

23 października 2020

Fizyka– [SP]- godz. 16:00, Jak zważyć Ziemię, prowadzi: Krzysztof Rochowicz.

Język niemiecki–  [PP]  godz. 16:40Zdania podrzędnie złożone, prowadzi: Anna Schmelter.

Język angielski– [SP]- godz. 17:20, Nauka i technika. Technology, scientific, discoveries and inventions, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

Język angielski– [SP]- godz. 18:00Zdania okolicznikowe celu, miejsca i zdania wykrzyknikowe, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

26 października 2020 - 30 października 2020

26 października 2020

Język polski– [PP] – godz. 16:00, Samotność jako temat tekstów kultury cz. 1, prowadzi: Anna Molenda.

Język polski– [PP] – godz. 16:40, Samotność jako temat tekstów kultury cz. 2, prowadzi: Anna Molenda.

Język polski– [SP]-  godz. 17:20, Czas na czasownik- cz.2 (tryby, strony, czasowniki przechodnie i nieprzechodnie), prowadzi: Karolina Szostak-Lubomska.

Historia– [PP]- godz. 18:00, Wielka Emigracja i rok 1846, prowadzi: Zbigniew Milkiewicz.

27 października 2020

Język angielski– [PP] – godz. 16:00, Rozprawka za i przeciw (for and against essay), prowadzi: Maciej Doksa.

Język angielski–  [PP]  godz. 16:40, Rozprawka za lub przeciw (opinion essay), prowadzi: Maciej Doksa.

Historia– [SP]-  godz. 17:20,  Powstanie listopadowe, prowadzi: Szymon Wiśniewski.

Matematyka– [PP]- godz. 18:00, Matura rozszerzona 2020 – zadania otwarte, prowadzi: Tomasz Masłowski.

Matematyka– [PP]- godz. 18:40,  Matura rozszerzona 2020 – zadania otwarte, prowadzi: Tomasz Masłowski.

28 października 2020

Fizyka– [SP]- godz. 16:00Dynamika – zasady dynamiki, prowadzi: Zuzanna Niedzielska.

Język polski– [SP]-  godz. 16:40, Pieśni i Treny Jana Kochanowskiego, prowadzi: Lidia Bęben.

Język polski– [PP]- godz. 17:20, Kinetyka- ruch krzywoliniowy prowadzi: Lidia Bęben.

Geografia– [PP]-  godz. 18:00, Gleby w Polsce i na świecie, prowadzi Monika Klimek.

Biologia– [PP]- godz. 18:40, Regulacja ekspresji genów, prowadzi: Magdalena Lutowska.

29 października 2020

Religia– godz. 16:00, Jeden z trzech – czy to pech? Bierzmowanie, ale po co?, prowadzi: ks. Dawid Wasilewski.

Matematyka– [SP]-  godz. 16:40, Działania na ułamkach dziesiętnych i zamiany jednostek, prowadzi: Magdalena Budzyńska.

Matematyka–  [SP]-  godz. 17:20, Objętość brył w zadaniach tekstowych, prowadzi: Magdalena Budzyńska.

Biologia– [SP]- godz. 18:00, Dziedziczenie płci u człowieka, prowadzi: Julia Idziak.

Chemia– klasy SP- godz. 18:40, Otrzymywanie soli w reakcjach zobojętniania, prowadzi: Tomasz Grzybowski.

30 października 2020

Fizyka– [SP]- godz. 16:00, Czarne dziury – najciemniejsza z tajemnic Wszechświata, prowadzi: Krzysztof Rochowicz.

Język niemiecki–  [PP]  godz. 16:40, Zdania czasowe i następstwo czasów, prowadzi: Anna Schmelter.

Język angielski– [SP]- godz. 17:20, Świat przyrody – pogoda. Zjawiska naturalne. Weather and natural phenomena, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

Język angielski– [SP]- godz. 18:00, Numbers and …. Liczebniki, daty i przyimki czasu, prowadzi: Aleksandra Kowalska.

Jednostki realizujące:

Departament Edukacji tel. 571 293 082

Departament Cyfryzacji tel.  (56) 62 18 283

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 622 77 47

X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha  w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. tel.  (56) 655 00 79

Jednostki wspomagające:

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego I Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 657 74 86

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Włocławku tel. (54) 231 33 42

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu tel. (56) 653 97 56

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy tel. (52) 349 31 50

Liczba odwiedzin:

3,058,208