Kujawsko-Pomorska

Szkoła Internetowa

erb Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Realizacja e-lekcji odbywa się w sposób dostępny w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Proszę o zgłaszanie przez uczniów bądź nauczycieli specjalnych potrzeb co do prowadzenia/odtwarzania e-lekcji np. zamieszczania w archiwizowanych e-lekcjach napisów lub tłumaczenia e-lekcji na język migowy na adres e-mail: m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl

Drodzy Rodzice, Uczniowie i Nauczyciele

Transmisje są prowadzone na kanałach YouTube oraz Facebook. Aby przejść do transmisji, należy kliknąć jeden z poniższych przycisków lub przejść do zakładki wybranej klasy i kliknąć w wybrany link z informacją o godzinie i realizowanym przedmiocie.

Filmy dostępne są również po zakończeniu transmisji.

Program transmisji

[Program transmisji może ulec zmianie]

KPCEN Toruń

Jednostki realizujące:

Departament Edukacji tel. 571 293 082

Departament Cyfryzacji tel.  (56) 62 18 283

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 622 77 47

X Liceum Ogólnokształcące im. prof. Stefana Banacha  w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. tel.  (56) 655 00 79

Jednostki wspomagające:

Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego I Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu tel. (56) 657 74 86

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Włocławku tel. (54) 231 33 42

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. E. Zawackiej w Toruniu tel. (56) 653 97 56

Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy tel. (52) 349 31 50

| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7164629

Skip to content