Sprawozdanie z realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego “Posiłek w szkole i w domu” V edycja

Posiłek w szkole

Sprawozdanie z realizacji modułu 3 wieloletniego programu rządowego “Posiłek w szkole i w domu” V edycja

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Szanowni Państwo, przypominam, że zgodnie z § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267), organy prowadzące, którym udzielono w 2023 r. wsparcia finansowego, zobowiązane są do złożenia sprawozdania z realizacji zadania do 31 marca 2024 roku (liczy się data wpływu).

Z uwagi na bardzo krótki termin przeznaczony na dokonanie efektów realizacji zadania w skali województwa, uprzejmie proszę, aby sprawozdania organów prowadzących wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji od szkół objętych wsparciem finansowym (nie później niż do dnia 31 marca br.).

Sprawozdanie przygotowane przez organy prowadzące należy przesłać w wersji edytowalnej na adres: rjuszczak@bydgoszcz.uw.gov.pl oraz w wersji papierowej po uzupełnieniu o wymagane podpisy i pieczęcie na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

lub złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP (opatrzone podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym osoby upoważnionej do reprezentowania Sprawozdawcy).

Grażyna Dziedzic – p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty

 

Pismo – Sprawozdanie z realizacji modułu 3 Posiłek w szkole i w domu moduł 3 za 2023 r. .pdf 0.34MB

Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzącego z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” .docx 0.04MB

Wzór sprawozdania organu prowadzącego do wojewody z realizacji zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” .docx 0.04MB

_

9 lutego 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6869073