Zamknięta lista uczestników XXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce

Zamknięta lista uczestników XXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce

Ośrodek Chopinowski

Informujemy, że dziś zamykamy listę uczestników XXI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Poświęconej Fryderykowi Chopinowi i Muzyce, który odbędzie się online.

Tegoroczna edycja konkursu cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Ilość nadesłanych zgłoszeń konkursowych przekroczyła limit ustalony w regulaminie. Do konkursu zgłosiło ponad 100 uczestników.

W związku z prawem Organizatora Konkursu do wprowadzenia zmian w regulaminie, postanowiliśmy, z uwagi na wyjątkową sytuację, zakwalifikować wszystkie zgłoszenia, które już wpłynęły do Ośrodka drogą elektroniczną, a także przyjąć te, które zostaną wysłane do dnia 9 lutego 2021 roku. Niestety, z powodów organizacyjnych, zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie składamy ogromne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz ich rodzicom, opiekunom i nauczycielom za przygotowanie i wysłanie nagrań recytacji utworów literackich dotyczących Fryderyka Chopina i muzyki.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,121