Co młodzi ludzie chcą studiować i gdzie? Jak „rewolucja cyfrowa” wpłynęła na ich plany życiowe? Nowy raport NASK

grafika Premiera raportu (opis w tekście), wizerunek książki z młodą kobietą siedzącą na kuli ziemskiej, wokół której krążą rakiety i planety

Co młodzi ludzie chcą studiować i gdzie? Jak „rewolucja cyfrowa” wpłynęła na ich plany życiowe? Nowy raport NASK

Matura już za niecałe dwa tygodnie… i co dalej? Jaką ścieżkę kształcenia, jakie kariery planują młodzi u progu dorosłości i jakie wartości w przyszłej pracy będą się dla nich liczyły? My już to wiemy po zbadaniu ponad 16 tys. młodych osób! Przeczytajcie najnowszy raport NASK „Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół średnich”, stworzony w ramach OSE.

Wkrótce na rynek pracy wkroczy nowe pokolenie, które urodziło się i wychowywało w XXI w. Kolejna generacja zna doskonale nowe technologie, nie rozstaje się z urządzeniami cyfrowymi, rzadko o coś pyta dorosłych, bo informacje zdobywa głównie w internecie. Dzięki sieci może być też na bieżąco, mieć dostęp do morza inspiracji i różnych opinii. W dodatku młodzi, będąc online, „widzieli” więcej świata niż niejeden podróżnik. Czy kolejne pokolenie wykorzysta ten potencjał?

Z naszego badania „Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół średnich”, przygotowanego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE) przez Thinkstat – zespół badania opinii działający w NASK – wynika, że młodzież optymistycznie postrzega swoją przyszłość zawodową – ponad trzy czwarte badanych ocenia ją pozytywnie.

Nasze najnowsze badanie pokazuje, że pokolenie, które korzystało z usług OSE [program działa od 7 lat] i było uczestnikiem cyfrowych przemian, nie boi się nowych wyzwań i chce stawiać na siebie. Pokazuje też, że program edukacji szkolnej nie zawsze odpowiada na jego potrzeby. Za zmieniającymi się pod wpływem technologii trendami powinien więc nadążać sposób nauczania. W OSE diagnozujemy te przemiany i pokazujemy, że ważną ścieżką w edukacji jest mądre i odpowiedzialne wykorzystanie internetu i narzędzi cyfrowych

– mówi Maciej Dudkiewicz z NASK, dyrektor Pionu Zarządzania Programem OSE.

Aspiracje młodego pokolenia. Jak „rewolucja cyfrowa” wpłynęła na plany edukacyjno-zawodowe młodych ludzi?

Spytaliśmy uczniów ostatnich klas szkół średnich, a więc młodych w wieku 17–19 lat: Jak widzą swoją dalszą edukację? Jakie zawody chcą wykonywać? Czy Polska to jedyny kierunek rozwoju? W badaniu wzięło udział 16 890 osób. Wyniki prezentujemy w najnowszym raporcie „Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół średnich”.

– Głównym celem badania było określenie, w jaki sposób „rewolucja cyfrowa” wpłynęła na aspiracje i plany edukacyjno-zawodowe młodych ludzi. Dzięki zebranym odpowiedziom dowiedzieliśmy się też, jak kolejne pokolenie postrzega życiowy sukces i co jest dla niego warunkiem do osiągnięcia szczęścia. Ponadto nasze badanie może posłużyć do diagnozy na temat zmieniającego się rynku pracy, ale też prób dostosowania systemu edukacji szkolnej do aktualnych potrzeb – mówi Rafał Lange, kierownik Działu Badań nad Cyberprzestrzenią i Cyberbezpieczeństwem Thinkstat.

Oto kilka ciekawych danych z raportu:

  • Czterech na dziesięciu (43,9%) uczniów po ukończeniu szkoły średniej zamierza jednocześnie kontynuować naukę i pracować. Na wybór jednej z tych ścieżek decyduje się co piąty respondent – kontynuacja nauki (19,8%), podjęcie pracy (20,0%).
  • Tylko 3,5% uczniów ocenia, że program nauczania w bardzo dużym stopniu przygotowuje ich do zawodu, który planują wykonywać.
  • Psychologia, informatyka, zarządzanie, medycyna i marketing – to najpopularniejsze wśród ankietowanych kierunki studiów, na które chcieliby aplikować.
  • Ponad 40% uczniów po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej chciałoby kontynuować naukę we własnym mieście bądź województwie. Natomiast co czwarty (23,3%) wybrałby migrację do innego województwa, a prawie co dwudziesty (4,5%) wyjechałby za granicę.
  • Prawie 80% uczniów ostatnich klas szkoły średniej uzależnia swoje szczęście od osiągnięcia celów zawodowych.
  • Młodzi najczęściej chcieliby pracować w zawodach, takich jak: psycholog, terapeuta (10,5%), programista (9,3%) oraz w specjalizacjach związanych z medycyną (9,1%).
  • Co czwarty ankietowany (26,5%) chciałby pracować w województwie, w którym obecnie mieszka, natomiast co piąty (20,3%) najchętniej podjąłby pracę w krajach Europy Zachodniej: Niemczech (23,6%), Wielkiej Brytanii (14,3%) i Holandii (12,6%). Co dziesiąty szukałby zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych.
  • Ponad połowa (54,7%) badanych bierze pod uwagę prowadzenie w przyszłości własnej działalności gospodarczej.
  •  Przeważająca większość uczniów chce ze swojego przyszłego zawodu czerpać satysfakcję (76,5%) oraz otrzymywać wysokie wynagrodzenie za wykonywaną pracę (71,3%). Najrzadziej respondentom zależy na tym, by zawód dawał im możliwość wpływu na otoczenie (9,4%) i budował ich szacunek w społeczeństwie (9,6%).

Z naszego raportu wynika, że młodzi chcą studiować i pracować w kraju, ale i za granicą, chcą prowadzić swój biznes, pracować w międzynarodowych firmach. I co ważne, nabrali wiatru w żagle – z optymizmem patrzą w swoją zawodową przyszłość.

Po więcej statystyk odsyłamy do raportu „Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół średnich”, który znajdziecie na platformie OSE IT Szkoła.

Źródło: www.nask.pl

26 kwietnia 2024 r.

 

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7159207

Skip to content