Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024

Uczniowie siedzą przed budynkiem i patrzą w laptop, który trzyma na kolanach dziewczynka.

Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - logo

Zgodnie z informacją dotyczącą organizacji 13 konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024, tj. z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii, języka angielskiego, języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego, języka polskiego, języka rosyjskiego, matematyki, informatyki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przekazuje do publicznej wiadomości obszary wymaganej wiedzy, zakresy oczekiwanych umiejętności oraz wykazy literatury pomocnej w przygotowaniu się do udziału w konkursach. Kolejne zakresy będą publikowane sukcesywnie w najbliższych dniach. Załączone poniżej opracowania, mogą zostać zaktualizowane i uzupełnione w regulaminach szczegółowych.

Regulaminy szczegółowe konkursów zostaną ogłoszone w terminie późniejszym, w związku z tym prosimy o bieżące śledzenie informacji publikowanych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w zakładce:

Aktualności>Konkursy i olimpiady>Konkursy Kuratora Oświaty (oraz na starej stronie w zakładce KONKURSY KURATORA – informacje o konkursach).

Dodatkowych informacji udzielają Przewodniczący Komisji Konkursowych:

Lp. Konkurs Przewodniczący Komisji Wojewódzkiej Konkursu Adres e-mail Tel. kontaktowy
1 Biologia Ewa Adamczyk eadamczyk@bydgoszcz.uw.gov.pl 54 426 40 37
2 Chemia Andrzej Nowicki anowicki@bydgoszcz.uw.gov.pl 54 426 40 34
3 Fizyka Anna Kiestrzyn akiestrzyn@bydgoszcz.uw.gov.pl 56 611 52 22
4 Geografia Iwona Andrzejewska iandrzejewska@bydgoszcz.uw.gov.pl 52 34 97 637 lub
537 464 439
5 Historia Dariusz Zagórski dzagórski@bydgoszcz.uw.gov.pl 56 620 00 65 wew. 26

56 611 52 78

6 Język angielski Tomasz Pawlicki tpawlicki@bydgoszcz.uw.gov.pl 54 426 40 33
7 Język Francuski Anna Nicpoń anicpon@bydgoszcz.uw.gov.pl 52 34 97 626
8 Język hiszpański Danuta

Brzózka-Ciechanowska

dciechanowska@bydgoszcz.uw.gov.pl 56 620 00 65 wew. 25

56 611 52 24

9 Język niemiecki Anna Borysiak aborysiak@bydgoszcz.uw.gov.pl 52 34 97 619
10 Język

polski

Krystyna Sobczak ksobczak@bydgoszcz.uw.gov.pl 54 426 40 35
11 Język rosyjski Iwona Zielińska ijzielinska@bydgoszcz.uw.gov.pl 52 34 97 628
12 Matematyka Katarzyna Sobieszczańska ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl 52 349 76 25 lub
506 094 731
13 Informatyka Piotr Kornacki pkornacki@bydgoszcz.uw.gov.pl 56 620 00 65 wew. 26

56 611 52 67

 

oraz wojewódzki koordynator ds. organizacji konkursów przedmiotowych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – starszy wizytator Katarzyna Sobieszczańska, e-mail: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 349 76 25 lub 506 094 731

Zakresy wymagań konkursów przedmiotowych – rok szkolny 2023/2024:
Język polski
Historia
Język angielski
Język hiszpański
Język niemiecki
Informatyka
Biologia
Matematyka
Chemia
Język francuski
Fizyka
Język rosyjski
Geografia

 

Fot. Pexels

20 września 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646039