Wymiana doświadczeń edukacyjnych w KPCEN Toruń: Polska – Ukraina

Wymiana doświadczeń edukacyjnych w KPCEN Toruń: Polska – Ukraina

W toruńskim KPCEN gościliśmy 17 września 2018 r., dzięki działaniom Wojciecha Kuchty z Fundacji Solidarności Międzynarodowej z siedzibą w Warszawie, grupę nauczycieli z Ukrainy, odwiedzającą Polskę w ramach wizyty studyjnej do województwa kujawsko-pomorskiego pt. „Zarządzanie edukacją na poziomie lokalnym”. Delegacja ukraińskich pracowników oświaty z obwodu ługańskiego i donieckiego chciała zapoznać się z zagadnieniami doradztwa metodycznego i form doskonalenia nauczycieli w województwie kujawsko-pomorskim.

Wśród uczestników byli m.in. rektor Donieckiego Regionalnego Instytutu Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej, zastępca dyrektora Departamentu Oświaty Ługańskiej Administracji Obwodowej, ekspert programu SKL International, regionalny ekspert oświatowy programu U-LEAD, radca prawny Centrum Rozwoju Samorządu Lokalnego, regionalni naczelnicy oświaty, dyrektorzy szkół. Zebranych gości przywitał Sławomir Żebrowski, dyrektor KPCEN w Toruniu, a następnie głos zabrał Ostap Bodyk, rektor Donieckiego Regionalnego Instytutu Podyplomowej Oświaty Pedagogicznej, uczelni wyższej na Ukrainie, kształcącej nauczycieli i pedagogów. Przedstawił krótko profil działania tamtejszej placówki.

O zadaniach realizowanych w toruńskim KPCEN, wykorzystując multimedialną prezentację, opowiedziała gościom konsultantka Danuta Potręć. Zaznaczyła, że nasza placówka otrzymała akredytację. Przedstawiła strukturę KPCEN i zadania pracowników, krótką statystykę dotyczącą liczby przeprowadzonych kursów i przeszkolonych nauczycieli w ubiegłym roku szkolnym, pokazała stronę internetową KPCEN i opowiedziała o funkcjonowaniu firmy w mediach społecznościowych, wspomniała o „Kujawsko-Pomorskim Przeglądzie Oświatowym UczMy”, którego jest współredaktorem.

Główna część prezentacji działalności KPCEN została poświęcona kursom, sieciom współpracy i samokształcenia, konferencjom, innowacyjnym metodom edukacyjnym, konkursom i realizowanym projektom, tym regionalnym, i tym na dużą skalę, finansowanym przez Unię Europejską. Konsultantka opowiedziała też ukraińskim gościom o wyjazdach studyjnych, m.in. do Finlandii, Estonii, Chin, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, Włoch i Szwajcarii, podczas których można wymienić się doświadczeniami z pracownikami edukacji innych krajów. Zaznaczyła, że KPCEN organizuje wyjazdy również do ciekawych ośrodków w Polsce, np. do Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku.

Po skończonej prezentacji funkcjonowania naszej placówki, dyrektor KPCEN Sławomir Żebrowski zachęcił gości do zadawania pytań – pojawiło się ich bardzo dużo. W prowadzeniu dyskusji pomagał Piotr Szostak, członek delegacji tłumaczący całe spotkanie. Padały pytania o rodzaje i długość kursów, najbardziej popularne formy, sposoby podnoszenia kwalifikacji przez konsultantów KPCEN, finansowanie oświaty w kontekście doskonalenia nauczycieli w Polsce, organ prowadzący centra edukacji dla nauczycieli, ścieżkę awansową nauczycieli. Ukraińskich pracowników oświaty interesowały urzędowe regulacje dotyczące pracy konsultantów i organizacji kursów.

Członkowie ukraińskiej delegacji byli pod wrażeniem różnorodności tematycznej zajęć dla nauczycieli i pozostałych inicjatyw pracowników toruńskiego ośrodka. W odpowiedzi na pytania dotyczące tej wielości działań dyrektor KPCEN Sławomir Żebrowski podkreślił, że zawód nauczyciela jest dynamiczny, wymaga nieustannego pogłębiania kompetencji, a działania placówek edukacyjnych muszą być konkurencyjne. Zwrócił uwagę, że w polskim systemie edukacyjnym dużą wagę przywiązuje się do państwowych egzaminów uczniów – nauczyciele są rozliczani z wyników swoich podopiecznych, a zatem konsultanci edukujący kadrę szkolną powinni zapewnić nauczycielom ofertę nadążającą za wymaganiami systemu edukacji i warunkami współczesności.

 

Dominika Wojtasińska

Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

English version – transl. Agnieszka Chabros, KPCEN Toruń: http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1681

Zdjęcia – Tadeusz Wański, Pracownia Informacji i Promocji KPCEN w Toruniu

 

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6640828