Wykład otwarty „Polskie konstytucje wiosną stanowione, czyli rzecz o niedocenionej roli fenologii w historii i nie tylko” (12 maja)

Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja, Wikimedia Commons (domena publiczna)

07 Maj Wykład otwarty „Polskie konstytucje wiosną stanowione, czyli rzecz o niedocenionej roli fenologii w historii i nie tylko” (12 maja)

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych. W uchwale sejmowej napisano: „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, świadomy znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddając hołd wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wiekopomnego aktu – myślicielom politycznym, posłom na Sejm Czteroletni, przedstawicielom ówczesnego obozu patriotycznego oraz pokoleniom Polaków, których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości, zachęca do refleksji nad dziedzictwem Konstytucji 3 Maja współcześnie”.

Z okazji 230-lecia Konstytucji 3 maja i 100-lecia Konstytucji marcowej zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie otwartym pt. „Polskie konstytucje wiosną stanowione, czyli rzecz o niedocenionej roli fenologii w historii i nie tylko”, który odbędzie się online 12 maja 2021 r. o godz. 16.00.

Wykład wygłosi dr hab. Marek Białokur, prof. UO, kierownik Katedry Dydaktyki, Nauk Wspomagających i Popularyzacji Historii w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego, nauczyciel w Liceum Ogólnokształcącym nr III im. Marii Skłodowskiej–Curie w Opolu. Jego zainteresowania naukowe to: biografistyka, historia polskiej myśli politycznej XX wieku, dydaktyka historii, historia i symbolika KL Auschwitz-Birkenau. Jest autorem, redaktorem i współredaktorem kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów naukowych, popularnonaukowych, recenzji i konspektów zajęć edukacyjnych. Jest również członkiem wielu krajowych i regionalnych towarzystw, stowarzyszeń i rad naukowych oraz kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych takich jak: „Historia i Polityka”, „Polonia Maior Orientalis”, „Język. Religia. Tożsamość”, „Polish Biographical Studies”, „Edukacja-Kultura-Społeczeństwo”.

Link do wykładu: https://forms.office.com/r/ub4yZPqF5X

Zdjęcie gł.: Jan Matejko, Konstytucja 3 Maja, Wikimedia Commons (domena publiczna)

7 maja 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,613,000