„Wybieram Rzemiosło” – prezentacje multimedialne i filmy o zawodach

„Wybieram Rzemiosło” – prezentacje multimedialne i filmy o zawodach

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyPrzygotowane materiały mają na celu pokazanie, jak – we współczesnej praktyce – kształtują się relacje: uczeń – mistrz i co ma istotny wpływ na jakość kwalifikacji oraz dążenie, aby adekwatnie odpowiadały na zmieniające się potrzeby rynku pracy.

Organizacje rzemiosła realizują różnego rodzaju działania mające na celu promocję dualnego kształcenia zawodowego, wpierając instytucje i osoby zajmujące się doradztwem zawodowym, zmierzając do tego aby, więcej ludzi młodych wybierało naukę w zawodach rzemieślniczych i w branżowych szkołach I stopnia.

Zachęcamy do wykorzystania materiałów, które znajdują się pod poniższymi linkami:

„Wybieram Rzemiosło – część I”:

https://drive.google.com/file/d/1MX3XTeSk_0ePpleKRepvhIrIkLGpATuY/view?usp=sharing
https://youtu.be/c4brG5PGSKY

„Wybieram Rzemiosło – część II”:

https://docs.google.com/presentation/d/16XmInuqOmrVNja4pfyNEiApsGwRlvbFV/edit usp=sharing&ouid=107825919165489331865&rtpof=true&sd=true

„Wybieram Rzemiosło – część III”:

https://drive.google.com/file/d/18YAGpN4jVCuwxwPS_jySzLcl6MLMqRgX/view?usp=sharing
https://youtu.be/kFHyxj-FrbI

 

Informacja: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

12 stycznia 2022 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,050,222