Wsparcie ucznia z traumą

Smutna dziewczynka.

Wsparcie ucznia z traumą

Ośrodek Rozwoju Edukacji Logotyp

Kolejna publikacja z serii Zdrowie psychiczne, przygotowana została z myślą o specjalistach szkolnych, nauczycielach, wychowawcach i rodzicach.

Opracowanie przybliża trudny temat traumy, która dziś staje się doświadczeniem uczniów, bardzo często w następstwie pandemii koronawirusa, a także dotyczy uczniów uchodźczych, coraz liczniej obecnych w polskich szkołach.

Autor bardzo szeroko prezentuje problematykę traumy – przedstawia jej charakterystykę, źródła powstawania oraz skutki. Omawia mechanizmy, które w tych warunkach wpływają na funkcjonowanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z ich najbliższego otoczenia.

W publikacji pojawiają się cenne wskazówki i rekomendacje dotyczące rozpoznawania przykrych doświadczeń ucznia, a także odnoszące się do współpracy i wsparcia zarówno samego ucznia, jak i jego bliskich. Wiele uwagi poświęca autor formie komunikacji podczas udzielania pomocy oraz kwestii dbania o dobrostan osób, które jej udzielają.

 

7 sierpnia 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6635191