Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL

Wolność jest w nas

Wolność jest w nas. Kościół katolicki w PRL

logo Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

Wystawa poświęcona jest stosunkom między polskim Kościołem katolickim a władzami Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej oraz roli Kościoła w walce o zachowanie podstawowych swobód obywatelskich i wolności wyznania. Na ekspozycji została ukazana polityka komunistycznych władz dążących do zniszczenia Kościoła i całkowitego wyrugowania jego obecności ze sfery życia publicznego poprzez szeroko zakrojoną propagandę antykościelną i brutalne prześladowania duchowieństwa. Wystawa przybliża również zaangażowanie władz kościelnych oraz indywidualnych kapłanów w działania opozycjonistów oraz rolę uroczystości kościelnych w budowaniu narodowej jedności i społecznej konsolidacji w walce o wolność. Ekspozycja wpisuje się w celebrację ważnych rocznic związanych z Bydgoszczą: wizyty św. Jana Pawła II w Bydgoszczy podczas swojej VII pielgrzymki do Polski (7.06.1999 r.) oraz męczeńskiej śmierci  bł. ks. Jerzego Popiełuszki (19.10.1984 r), który ostatnią mszę św. odprawił w Parafii pw. Świętych Polskich Braci Męczenników.

Plakat Wolność jest w nas

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,144,504