Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach

Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich Polakach

Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, organizator konkursu, poinformowało o wprowadzeniu zmian w regulaminie. Tegoroczna edycja konkursu pn. „Św. Jan Paweł II na tle historii Polski w XX i XXI wieku” będzie dwustopniowa i zakończy się na etapie rejonowym. Wprowadzono również zapis mówiący o tym, że tytuł finalisty konkursu uzyskuje uczeń, który otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym. Tytuł laureata konkursu uzyskuje uczeń, który uzyskał co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania na etapie rejonowym lub 15 uczestników z najlepszym wynikiem w przypadku, gdy próg 80% punktów uzyska mniej niż 15 uczestników etapu rejonowego.

Wkrótce na stronie internetowej CEM w Górsku zostaną ogłoszone listy laureatów i finalistów tegorocznej edycji konkursu.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,151,101