Wielka Liga Czytelników w woj. kujawsko-pomorskim

PBW w Bydgoszczy - Koordynator Wojewódzki Wielkiej Ligi Czytelników

Wielka Liga Czytelników w woj. kujawsko-pomorskim

PBW Bydgoszcz

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy już po raz kolejny pełniła funkcję Koordynatora Wojewódzkiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” w województwie kujawsko-pomorskim.

Projekt „Wielka Liga Czytelników” to sprawdzone przedsięwzięcie, które wpisuje się w realizację podstawy programowej przedszkoli i szkół. Skutecznie oddziałuje on na szeroko pojęty rozwój poprzez rozwijanie kompetencji czytelniczych wpływających na sukces ucznia. Czytanie to jedna z najważniejszych umiejętności, która pozwala na wprowadzanie ucznia do świata wartości, budowanie relacji społecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości, formowanie poczucia godności, rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie postawy otwartej wobec świata, zachęcanie do samokształcenia.

Pragniemy serdecznie podziękować przede wszystkim uczestnikom, koordynatorom szkół i placówek, koordynatorom powiatowym województwa kujawsko-pomorskiego za współpracę przy realizacji V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2019/2020. W naszym województwie w WLC wzięło udział 1166 uczniów z 44 placówek, którzy wraz z rodzinami, nauczycielami i bibliotekarzami tworzyli społeczność aktywnych czytelników.

W związku z zaistniałą sytuacją i wyjątkowym zaangażowaniem organizatorzy docenili uczestników, którzy w tych trudnych warunkach wykazali się znakomitą znajomością książek konkursowych.Wielka Liga Czytelników

Przyjęto następujące kryteria przyznawania tytułów według uzyskanych punktów:

Mistrz Powiatu – 150-170 pkt.
I Wicemistrz Powiatu – 120-149 pkt.
II Wicemistrz Powiatu – 85-119 pkt.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Wyniki – województwo kujawsko-pomorskie: klasy 1-4, klasy 5-8.

oprac. Ewa Bedełek – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie