We Włocławku trwa nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

We Włocławku trwa nabór do przedszkoli i szkół podstawowych

Urząd Miasta Włocławek logo

1 marca 2022r. rozpoczął się nabór do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych miasta Włocławek. Jest on prowadzony za pomocą systemu elektronicznego na wolne miejsca do dnia 25 marca 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące ofert poszczególnych jednostek oświatowo-wychowawczych dostępne są na stronach internetowych: naborp-kandydat.vulcan.net.pl  i naborsp-kandydat.vulcan.net.pl, gdzie rodzice mają możliwość swobodnego ich przeglądania i wyboru maksymalnie trzech przedszkoli lub szkół, do których chcą posłać swoje dziecko. Wszelkie wymagane dokumenty można składać zarówno elektronicznie, jak i papierowo (w przypadku rodziców nieposiadających dostępu do internetu).

11 kwietnia 2022 r. o godz. 12.00 nastąpi ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli i szkół.

 

Źródło: wloclawek.eu

10 marca 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,673,174