Warsztaty “Jak pracować z młodym recytatorem?”

Warsztaty “Jak pracować z młodym recytatorem?”

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu zaprasza nauczycieli i instruktorów przygotowujących dzieci i młodzież do konkursów recytatorskich, prowadzących dziecięce lub młodzieżowe grupy teatralne na warsztaty  “Jak pracować z młodym recytatorem?”.

Adresaci:
Nauczyciele i instruktorzy przygotowujący dzieci i młodzież do konkursów recytatorskich, prowadzący lub planujący założenie grupy teatralnej, opiekunowie dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych.

Cel:
Poszerzenie wiedzy związanej z nauką sztuki interpretacji, poznanie nowych narzędzi i metod w pracy z młodym recytatorem.

Program:
Dobór repertuaru, analiza tekstu literackiego (poezji i prozy), analiza tekstu poprzez zamieszczone w nim znaki interpunkcyjne, które często wyznaczają kierunek interpretacji i których respektowanie tworzy poprawną strukturę i wymowę tekstu, zagadnienia interpretacji tekstu, wymowa rozumiana jako uświadomienie sobie znaczenia artykulacji w wypowiadanym tekście, praca nad świadomością ciała na scenie w interpretacji i jego znaczeniem.

Prowadząca:
Anna Katarzyna Chudek – aktorka Teatru Baj Pomorski, instruktorka teatralna oraz logopeda (ukończyła PWSPS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie), jurorka wielu przeglądów recytatorskich. Absolwentka Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Białymstoku. Realizuje się w repertuarze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest twórczynią wielu ciekawych i inspirujących kreacji teatralnych, autorką scenariuszy i spektakli. Wielbicielka rysi. W 2015 roku odznaczona Medalem Zasłużony dla Kultury Polskiej Gloria Artis. Zdobywczyni Nagrody Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego oraz nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2017 roku.

Cena: warsztaty bezpłatne

Warsztaty obejmują 8 godz. dydaktycznych

Zajęcia odbędą się w Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury w Toruniu ul. Szpitalna 8 wg harmonogramu:

sobota 23 listopada 2019 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)
sobota 18 stycznia 2020 r. w godz. 9.00-16.00 (z przerwą)

Termin zgłoszeń: do 15 listopada

Dodatkowych informacji udziela:
Magdalena Jasińska
e-mail: magdalena.jasinska@woak.torun.pl
tel. 566522755

Zdjęcie gł.: Pixabay

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,150,258