VII edycja Wojewódzkich Konkursów związanych z Tadeuszem Nowakowskim

Fragment tablicy z profilem pisarza, publicysty Tadeusza Nowakowskiego, 1917-1996.

VII edycja Wojewódzkich Konkursów związanych z Tadeuszem Nowakowskim

IX LO w Bydgoszczy - logo

IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy zaprasza do udziału w VII Wojewódzkim Konkursie Literackim im. Tadeusza Nowakowskiego oraz VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Tadeusza Nowakowskiego ,,Urzeczenie”.

Konkursy są adresowane do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Laureaci szkół podstawowych otrzymają dodatkowe punkty w procesie rekrutacji. Ponadto konkursy zostały wpisane na listę dodatkowych punktowanych osiągnięć przy przyznawaniu stypendium “Prymus Pomorza i Kujaw II”.

Wojewódzki Konkurs Literacki im. Tadeusza Nowakowskiego jest organizowany w czterech kategoriach językowych: język polski, język angielski, język francuski i język niemiecki. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę na wybrany temat:

  • „Nad bluszczową rzeką” dzieją się rzeczy niezwykłe, spotykają się światy piękne i przedziwne… 

Napisz tekst (liryk lub opowiadanie twórcze) inspirowany ukutym przez Tadeusza Nowakowskiego określeniem Brdy („bluszczowa rzeka”) i zawierający motywy akwatyczne. Utwór liryczny nie może być krótszy niż 14 wersów, zaś  tekst prozatorski nie powinien przekraczać 3 stron znormalizowanego maszynopisu;

lub

  • „Czy wy wiecie, co to jest człowiek?” (T. Nowakowski „Urzeczenie”) – o rozumieniu i potrzebie człowieczeństwa w XX i/lub XXI wieku.

Tekst nie powinien przekraczać trzech stron maszynopisu. Może mieć dowolną formę, ale wysoko (szczególnie w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych) będą ocenianie gatunki publicystyczne (felieton, reportaż, esej), oryginalność i konsekwencja oraz twórcze wykorzystanie literackiego dziedzictwa rodziny Nowakowskich.

Prace należy przesyłać do 28 października 2023 r.  na adres mailowy ewa@alfa.pl lub listownie: IX Liceum Ogólnokształcące im. T. Nowakowskiego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy, ul. Z. Nałkowskiej 9, 85-866 Bydgoszcz, z dopiskiem „Konkurs Literacki im. T. Nowakowskiego”.

Warunkiem uczestnictwa w VII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji  Tadeusza Nowakowskiego ,,Urzeczenie” jest przedstawienie wybranego fragmentu twórczości Tadeusza Nowakowskiego. Reprezentacja uczestników jest wyłaniana przez szkolną komisję w I etapie (szkolnym) przesłuchań konkursowych.

Zgłoszenie do konkursu należy przesłać do 20 października 2023 r., dostarczając kartę zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko, klasę, typ szkoły, tytuł utworu, z którego wybrano fragment do recytacji oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs odbędzie się 27 października 2023 r. o godz. 15.30 w siedzibie IX LO przy ul. Z. Nałkowskiej 9.

Pliki do pobrania:

 

Źródło: IX LO w Bydgoszczy

25 września 2023 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6635102