Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas – Ekospacer 2021

Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas – Ekospacer 2021

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Miło nam poinformować, że Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej będzie realizować drugą edycję Wirtualnej ścieżki edukacyjnej.

Wirtualna ścieżka edukacyjna powstała w ramach programu edukacyjnego Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa dotacji nr DW20001/EE-zaj.jedn.)

Program “Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas” skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i słuchaczy uniwersytetów III wieku.

Program ma na celu:

 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa;
 • dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie;
 • obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową;
 • kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia;
 • poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku;
 • zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

 

W ramach programu zaplanowano zajęcia terenowe, zdalne oraz mieszane. Podczas zajęć terenowych (zielone tereny miast, tereny zielone wokół szkół, parki, trawniki) łatwiej będzie poznawać i odczuwać otaczający nas świat pamiętając, że postępujący urbanizacja i rozwój gospodarczy powinien być realizowany z poszanowaniem naturalnego środowiska.

Jednym z elementów programu jest utworzenie wirtualnej ścieżki edukacyjnej, dzięki której dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Włocławka, a także turyści będą mogli zapoznać się z zasobami przyrodniczymi parku. Z pomocą swoich smartfonów wyposażonych w aplikacje, będą mogli poznawać ciekawe miejsca, gatunki roślin i zwierząt.

 

 

Ścieżka pod nazwą Ekospacer 2021 obejmuje 7 punktów edukacyjnych:

 1. Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy
 2. Pan Sienkiewicz i różany ogród
 3. Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna – próg piętrzący na rzece Zgłowiączce
 4. Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły
 5. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków
 6. Ryby rzeki Wisły
 7. Ławeczka M. Curie – Skłodowskiej i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej

 

Zapraszamy na stronę ścieżki wcee-ekospacery.

 

Źródło: www.wcee-ekospacery.pl

06 kwietnia 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,065