Torunia przestrzeń wspólna. Wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 roku

Torunia przestrzeń wspólna. Wielokulturowe miasto z cezurą i bez cezury 1920 roku

Książnica Kopernikańska w Toruniu zaprasza 23 listopada (w sobotę) na jubileuszową – dziesiątą – edycję konferencji z cyklu „Zabytki toruńskie młodszego pokolenia”. Podczas obrad, które odbędą się w Bibliotece Diecezjalnej (Plac bł. Stefana W. Frelichowskiego 1) po raz kolejny zaakcentujemy 100. rocznicę – pomorską – odzyskania niepodległości, stąd cezura pamiętnego roku 1920. Jednocześnie położymy akcent na ciągłość kulturowego dziedzictwa – na fakt, iż cezury dat wielkich wydarzeń ważniejsze są w kategoriach historii politycznej i państwowej, aniżeli w odniesieniu do codzienności wielokulturowych społeczności oraz kultury popularnej. Ze względu na 10. edycję konferencji cyklu w programie także forma podsumowania celów i dokonań, oraz refleksja na temat znaczenia dziedzictwa kulturowego w wymiarze innym niż tylko historycznym, artystycznym, badawczym – ważnym dla kształtowania więzi oraz budowania kapitału społecznego.
Program konferencji
Godz. 9.00
Powitanie
 • Katarzyna Kluczwajd, Michał Pszczółkowski, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, sprawcy „młodszego pokolenia”, Młodszego pokolenia 10. edycji (2015-2019): podsumowanie i refleksje.
 • Maria Lewicka, UMK, Pamięć wielokulturowej przeszłości miejsca a tożsamość lokalna.
 • Tomasz Krzemiński, IH PAN, Miasto pograniczne – Toruń polski i niemiecki w XIX i XX wieku.
Dyskusja.
Godz. 10.45
 • Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska, Państwowe orły w przestrzeni wspólnej Torunia czasów polskich i pruskich.
 • Katarzyna Pągowska, Teatr im. Wilama Horzycy, Dom a tożsamość lokalna na przykładzie opowieści mieszkańców i mieszkanek Bydgoskiego Przedmieścia.
Dyskusja, przerwa kawowa
Godz. 12.30
 • Marcin Orłowski, Od prowizorki po pompatyczność, czyli toruńskie pomniki patriotyczne w latach 1920-1939: próba analizy i syntezy.
 • Jan Wyrowiński, Dlaczego wojewoda pomorski Stefan Łaszewski powrócił do Torunia?
 • Katarzyna Kluczwajd, Książnica Kopernikańska, Toruński Łuk Cäsara – Ulatowskiego – Tłoczka, czyli „nowa brama Bydgoska” jako przykład zmiany tego, co dzieli, na to, co łączy.
 • Bartosz Drzewiecki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Katarzyna Pękacka-Falkowska, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Restauracja w Parku Cegielnia przed i po 1920 roku: ciągłość czy zmiana?
 • Adam Kowalkowski, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Adaptacja dawnych koszar bramy Chełmińskiej na cele muzealne.
Dyskusja
Godz. 15.30
 • Małgorzata Kos, Toruńskie Spacery Fotograficzne, Challenge Toruńskich Spacerów Fotograficznych „100 razy Toruń na stulecie niepodległości”.
 • Stowarzyszenie Toruńskie Spacery Fotograficzne, Prezentacja fotografii ze spaceru Bydgoskie Przedmieście: granice światów/czasów.
Godz. 16.00
 • Finał, podsumowanie 10. edycji „młodszego pokolenia”.

Organizatorzy: Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Biblioteka Diecezjalna, Książnica Kopernikańska

Fot. Pixabay

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,835,958