Terminy składania wniosków – awans zawodowy

17 Cze Terminy składania wniosków – awans zawodowy

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyW związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 dostęp do siedziby Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Delegatur Kuratorium w Toruniu i we Włocławku będzie ograniczony.

W związku z powyższym oraz ze względów bezpieczeństwa Kuratorium Oświaty prosi o składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego wraz z wymaganą dokumentacją za pośrednictwem Poczty Polskiej. Na kopercie należy zaznaczyć czego dotyczy przesyłka poprzez dopisek „awans zawodowy”.

Więcej informacji TUTAJ

 

17 czerwca 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,693,739