Sukces ucznia Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Sukces ucznia Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku

Urząd Miasta Włocławek

Piotr Marciniak – uczeń klasy czwartej Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku został finalistą Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B: wynalazczość.

Piotr Marciniak jest tegorocznym maturzystą, kształcącym się w zawodzie technik informatyk. W latach: 2018-2019, dwukrotnie był stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej odnosił także sukcesy w licznych konkursach informatycznych, np. Informiada oraz w międzynarodowym konkursie matematycznym Euklides.

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości ma charakter naukowo-techniczny. Jej celem jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia oraz edukacja o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Głównym organizatorem olimpiady jest Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów.

Do Olimpiady uczniów przygotowywał mgr inż. Kamil Zapała – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Informacje o wynikach można znaleźć po adresem strony: www.pzswir.pl.

 

Źródło: www.wloclawek.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie