Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyZgodnie z  art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106 poz. 890 z późn. zm.), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2020/2021.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Fot. Pixabay

 

30 kwietnia 2021 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,746,143