Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się – TALIS 2024

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się – TALIS 2024

IBE Instytut Badań Edukacyjnych - logo

Badanie dokumentuje uwarunkowania pracy w szkole, nauczania i uczenia się, bazując na informacjach, doświadczeniach i opiniach zebranych od nauczycieli i dyrektorów szkół.

W badaniu TALIS na pytania odpowiadają nauczyciele i dyrektorzy szkół, pokazując realia pracy kadry pedagogicznej i kadry kierowniczej szkół z ich perspektywy. W 2024 roku odbywa się czwarta edycja badania TALIS. Uczestniczą w niej pracownicy oświaty z ponad 50 krajów na całym świecie.

Cele badania TALIS

Polityka edukacyjna oparta na faktach i merytoryczna debata publiczna na temat doskonalenia jakości edukacji, optymalizacji warunków do nauki i nauczania potrzebuje rzetelnych danych. Celem badania TALIS jest uzyskanie miarodajnych, reprezentatywnych, porównywalnych danych stanowiących podstawę do:

  • opisu i analizy warunków nauczania i uczenia się;
  • tworzenia wskaźników pokazujących podobieństwa i różnice między systemami edukacji;
  • śledzenia trendów i zmian;
  • formułowania rekomendacji dot. jakości edukacji i zawodu nauczyciela;
  • upowszechniania dobrych praktyk w zakresie warunków pracy nauczycieli i organizacji nauczania.

 

Badanie TALIS 2024 w Polsce

  • realizowane jest w formule on-line.
  • bierze w nim udział łącznie 7 300 respondentów: nauczycieli klas V-VIII i dyrektorów z 279 szkół podstawowych.

 

Wyniki TALIS poznamy pod koniec 2025 roku.

Informacje o badaniu dostępne są na stronie organizatora badania – Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych prowadzącego TALIS 2024 w Polsce.

Źródło: IBE

_

10 maja 2024 r.

Ryszard Karczewski
ryszard.karczewski@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 7185061

Skip to content