Stypendia dla najlepszych uczniów wręczone

Stypendia dla najlepszych uczniów wręczone

Urząd Miasta Włocławek

W dniu 24 czerwca 2020 r. w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku nastąpiło uroczyste wręczenie Stypendiów Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów z terenu miasta.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Włocławek w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i zakresu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dla uzdolnionych uczniów z terenu miasta Włocławek, stypendium otrzymuje jeden uczeń każdej szkoły podstawowej i jeden uczeń każdej szkoły ponadpodstawowej po spełnieniu kryteriów zawartych w wyżej wymienionej uchwale.

Co roku oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków o przyznanie Stypendium Prezydenta Miasta Włocławek dokonuje Komisja powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Włocławek.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendia otrzymało 8 uczniów ze szkół podstawowych i 6 ze szkół ponadpodstawowych w wysokości 1500 zł dla każdego ucznia.

 

Źródło: wloclawek.pl

Fot. q4.pl

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie