Rządowy program „Aktywna tablica” na 2018 rok

Aktywna tablica - program

16 kwiecień Rządowy program „Aktywna tablica” na 2018 rok

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina, że 30 kwietnia br. mija termin składania przez organy prowadzące wniosków o dotacje w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Jako termin składania wniosków rozumie się datę wpłynięcia wniosków do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.  Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się formularze wniosków na 2018 r.

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,913,319