Rozmawialiśmy o edukacji włączającej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

uczestnicy konferencji

Rozmawialiśmy o edukacji włączającej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

Kujawsko-Pomorskie Centrum Nauczycieli we Włocławku logotyp

Odpowiadając na potrzeby środowiska, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku 15 listopada 2023 roku zorganizowało konferencję hybrydową, dotyczącą edukacji włączającej. Jej celem było upowszechnienie dobrych praktyk wzmacniających kompetencje uczestników w zakresie wsparcia wychowanków na miarę ich indywidualnych potrzeb.

Zgodnie z programem wysłuchaliśmy wystąpień praktyków specjalizujących się w realizacji edukacji włączającej obejmującej nie tylko uczniów z orzeczeniami. Prezentowane dobre praktyki inspirowały do podejmowania działań metodycznych i organizacyjnych w sposób uwzględniający potrzeby edukacyjne całej społeczności przedszkolnej czy szkolnej z uwzględnieniem rodziny wychowanków  oraz otoczenia społecznego placówki.  Zachęcały do budowania  placówki dostępnej, otwartej i skupionej na potrzebach i możliwościach przebywających w niej małych uczniów .

Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń, wiele zaprezentowanych rozwiązań było inspiracją dla uczestników.

Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem , a uczestniczący  w niej nauczyciele podkreślali przydatność zaprezentowanych przykładów.

 

17 listopada 2023 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we Włocławku| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6662822