Przygotowania do ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU – wykład online profesora Jerzego Bralczyka

15 lt. Przygotowania do ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU – wykład online profesora Jerzego Bralczyka

KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli różnych specjalności na wykład online dotyczący współczesnej polszczyzny, który zostanie wygłoszony przez profesora Jerzego Bralczyka 25 lutego 2021 roku o godz. 15.30.

Prelekcja odbędzie w ramach przygotowań do ŚWIATOWEGO TYGODNIA MÓZGU.

Zaproszenie

Oprac. G. Szczepańczyk

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,833,817