Przekazanie sprzętu komputerowego

Przekazanie sprzętu komputerowego

Gmina Miasta Rypin dzięki pozyskała dofinansowanie w wysokości 552 780 zł w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Dzięki temu zakupiono 161 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem. To ważna forma wsparcia, która pozwala na zrównoważony rozwój, wyrównuje szanse edukacyjne oraz buduje społeczeństwo informacyjne.

Uroczyste przekazanie sprzętu odbyło się w sali Rypińskiego Domu Kultury z udziałem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anny Gembickiej oraz Burmistrza Miasta Rypin Pawła Grzybowskiego.

Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez dostępu do Internetu i komputera. Jestem przekonany, że przekazany sprzęt przyda się zarówno podczas codziennej nauki, jak również pomoże rozwijać talenty, pasje i zainteresowania naszych mieszkańców – mówił Burmistrz Miasta Rypin Paweł Grzybowski.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Źródło: rypin.eu

4 listopada 2022 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,053,403