Prymusi Pomorza i Kujaw z marszałkowskimi stypendiami

Prymusi Pomorza i Kujaw z marszałkowskimi stypendiami

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Mają bardzo dobre oceny na świadectwie, wygrywają konkursy, biorą udział w olimpiadach. 149 uczniów szkół podstawowych i 352 uczniów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych otrzyma w tym roku stypendia w ramach jednego z trzech marszałkowskich programów edukacyjnych „Prymus Pomorza i Kujaw”.

– Dobra edukacja to klucz do dobrej przyszłości. Samorząd województwa przykłada dużą wagę do jakości kształcenia i czyni bardzo wiele, by związane z kształceniem wydatki nie obciążały nadmiernie budżetów rodzin, zwłaszcza tych mniej zamożnych. Zależy nam, by uzdolnieni młodzi ludzie mieli warunki ku temu, by w pełni wykorzystać swój potencjał – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Marszałkowskie wsparcie adresowane jest do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz uczniów liceów, techników i szkół branżowych województwa kujawsko-pomorskiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości.

W roku szkolnym 2022/2023 wsparcie trafi do 501 młodych. Otrzymają oni stypendia na okres 10 miesięcy, maksymalna łączna kwota wsparcia to 5 tysięcy złotych, czyli 500 złotych miesięcznie (wysokość zależy od pozycji ucznia na liście rankingowej oraz rodzaju szkoły, w której uczeń pobiera naukę).

Najliczniej reprezentowane szkoły to Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Toruniu.

Listy stypendystów w podziale na powiaty:

 

Prymusi Pomorza i Kujaw w liczbach:

  • w roku szkolnym 2022/2023 stypendia otrzyma 501 uczniów
  • 149 stypendystów to uczniowie podstawówek, a 352 szkół ponadpodstawowych
  • wysokość wsparcia wynosi od 2 do 5 tysięcy złotych.

Urząd Marszałkowski realizuje trzy programy stypendialne finansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poza uzdolnionymi w zakresie przedmiotów ścisłych stypendia otrzymują także humaniści i uczniowie szkół zawodowych. Listy pozostałych stypendystów wkrótce na www.kujawsko-pomorskie.pl.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP, Spotkanie z ubiegłorocznymi stypendystami
Źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

22 grudnia 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,040,436