Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu realizuje  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży, wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych. Więcej o dotacji.

Zgodnie z założeniami NPRCz, zakupiliśmy książki umożliwiające nauczycielom pogłębianie wiedzy pedagogicznej, psychologicznej oraz metodycznej, m. in. wspierającej kształtowanie postaw czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Nasze zbiory wzbogaciły się także o wiele publikacji dla dzieci i młodzieży: powieści, poradniki i literaturę popularnonaukową. Zachęcamy nauczycieli, studentów, rodziców, młodzież i wszystkich zainteresowanych do wypożyczania naszych nowych zbiorów.

Zakupiony w ramach NPRCz księgozbiór promujemy za pośrednictwem naszej strony www i mediów społecznościowych. Proponujemy materiały edukacyjne, tworzone w oparciu o zakupioną literaturę, m. in. quizy promujące czytelnictwo, które mogą być również wykorzystywane przez bibliotekarzy i nauczycieli podczas zajęć z uczniami. Wszystkie quizy zostały zebrane w omawianej poniżej kolekcji Wakelet “Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Nowe zbiory wykorzystujemy i promujemy podczas zajęć dla uczniów i spotkań w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu, również podczas wydarzeń online.

Więcej informacji o zakupach              

W ramach wspierania nauczycieli w kształtowaniu i rozwijaniu czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu przygotowała kolekcję Wakelet “Promocja czytelnictwa dzieci i młodzieży”. Prezentuje ona nie tylko nowości wydawnicze zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025, ale także nasz pozostały księgozbiór związany z tematem. Polecamy literaturę metodyczną i pedagogiczną, popularnonaukową, a także czasopisma oraz dostępne na naszej stronie internetowej materiały edukacyjne. Zebraliśmy również związane z tematem kolekcji inspiracje i zasoby dostępne online.

Proponujemy opracowywanie tematycznych zestawień bibliograficznych publikacji dostępnych online na wskazany temat.Prezentujemy dostępną w bibliotece literaturę zgodnie z wybranym tematem na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia, konferencjach, seminariach, wystawach, szkoleniach i spotkaniach.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty edukacyjnej oraz szkoleń skierowanych do bibliotekarzy szkolnych i nauczycieli, które wspomagają nauczycieli w promocji czytelnictwa.

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu

26 października 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,054,247