Próbna matura z matematyki 2021

Próbna matura z matematyki 2021

KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza po raz kolejny nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w maturze próbnej, która odbędzie się w dnia 25 marca 2021 r.

Szkoły mogą zarejestrować się na maturę próbną od 26 lutego do 22 marca 2021 roku na stronie KPCEN w Bydgoszczy.

Szczegóły

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/17227,Probna-matura-zmatematyki-z-KPCEN-2021.html

Oprac. J. Prud

15 marca 2021 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,750,593