Próbna matura 2020: biologia i wos

Próbna matura 4 dzień

Próbna matura 2020: biologia i wos

Dziś (7 kwietnia 2020 r.) o godz. 9.00 Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała arkusze egzaminacyjne z biologii i wiedzy o społeczeństwie. Wszystkie materiały zamieszczono na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poniżej link do arkuszy z biologii oraz wiedzy o społeczeństwie:
https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-probnego-egzaminu-maturalnego-biologia-wos-poziom-rozszerzony

Oprac. i projekt graf. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,683,071