„Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2022/2023

„Poznaj Polskę” w roku szkolnym 2022/2023

 

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczki szkolne dofinansowane z programu „Poznaj Polskę”. Na ten cel Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 50 mln zł! Nabór wniosków ruszy 5 września o godz. 11:00. W poprzednim roku szkolnym program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Skorzystało z niego ponad 460 tys. uczniów. W ramach 11 tys. wycieczek edukacyjnych odkrywali oni bogactwo przyrodnicze, historyczne i kulturalne naszego kraju.

–  Program cieszy się ogromną popularnością. Wszystkie szkoły, które są zainteresowane wycieczkami dla swoich uczniów jesienią tego roku, prosimy o składanie wniosków od 5 września od godz. 11.00 – mówił minister Przemysław Czarnek, zachęcając do udziału w inicjatywie. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w gmachu MEiN, Minister Edukacji i Nauki przybliżył założenia jesiennej edycji programu „Poznaj Polskę”.

Założenia programu w roku szkolnym 2022/2023

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

  • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
  • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
  • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

 

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

W nowej edycji przedsięwzięcia przewidziano składanie wniosków:

 

dla szkoły podstawowej:

  • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
  • maksymalnie cztery wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
  • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200.

 

dla szkoły ponadpodstawowej:

  • jeden wniosek o dofinansowanie wycieczki dla szkoły do 100 uczniów,
  • maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły od 101 do 200 uczniów,
  • maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla szkoły powyżej 200 uczniów.

 

w przypadku zespołu szkół:

  • maksymalnie sześć wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, wchodzących w skład zespołu.

Więcej szczegółów i informacje o zapisach na stronie MEiN.

Fot. Pixabay

6 września 2022 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,948,236