Powstaną nowe miejsca w przedszkolach

Powstaną nowe miejsca w przedszkolach

Na początku kwietnia ruszają dwa konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, dzięki którym będzie możliwa budowa i adaptacja istniejących obiektów przedszkolnych. Kwota do podziału to 18,2 mln złotych.

– Dzięki unijnemu wsparciu systematycznie poprawiamy zarówno bazę lokalową, jak i ofertę edukacyjną przedszkoli w całym regionie. Inwestycje w kształcenie, także w kształcenie najmłodszych dzieci, to inwestycje w naszą przyszłość – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, samodzielnie, bądź w partnerstwie  lub stowarzyszeniu z innymi samorządami, samorządowe lub państwowe jednostki organizacyjne, kościoły lub związki wyznaniowe, także organizacje samorządowe i przedsiębiorstwa prowadzące zajmujące się wychowaniem przedszkolnym.

Uzyskane środki należy przeznaczyć na budowę, modernizację, remont, adaptację obiektów na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym również wyposażeniem placów zabaw. Uzupełniająco możliwy będzie również zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych. Możliwa będzie także budowa zupełnie nowych przedszkoli, ale tylko w przypadku braku możliwości innego zapewnienia infrastruktury bądź na obszarach o najniższym poziomie upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Najważniejsze fakty:

  • pierwszy z konkursów jest przeznaczony dla całego województwa, drugi dla obszarów objętych polityką terytorialną,
  • kwota przeznaczona do dofinansowania w pierwszym konkursie to 9 610 720 zł., a w drugim 8 625 330 zł.,
  • wnioski w obu konkursach można składać od 1 do 12 kwietnia,
  • więcej informacji na stronie mojregion.eu tutaj i tutaj.

Więcej informacji o między innymi o inwestycjach w przedszkolach w materiale: „Dzięki RPO powstają nowe miejsca opieki nad dziećmi”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest częścią polityki spójności Unii Europejskiej i składa się z dwóch komponentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

fot. Filip Kowalkowski

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,149,481