Poszukiwania i identyfikacja ofiar reżimów totalitarnych – konferencja edukacyjna

Poszukiwania i identyfikacja ofiar reżimów totalitarnych – konferencja edukacyjna

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza nauczycieli przedmiotów humanistycznych na konferencję, która odbędzie się w ramach wojewódzkich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W trakcie konferencji uczestnicy zapoznają się z poszczególnymi etapami prac poszukiwawczych i poznają rolę, jaką w poszukiwaniach odgrywają poszczególne dziedziny nauki (m.in. historia, archeologia, antropologia, genetyka).

Program:
12.00 – 12.30 – Marek Nadolski (BPiI IPN)
Polska szuka bohaterów – Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.

12.30 – 13.00 – dr Alicja Paczoska-Hauke (Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN)
Co zrobiono z ciałem zamordowanego żołnierza? Badania historyka – pierwszy etap prac poszukiwawczych.

13.00 – 13.30 – dr Dominika Siemińska (BPiI IPN)
Archeologia w służbie pamięci.

13.30 – 14.00 – dr Dorota Lorkiewicz Muszyńska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)
Współczesne metody obrazowania w antropologii w kontekście prac poszukiwania i identyfikacji ofiar reżimów totalitarnych.

14.00 – 14.30 – prof. dr hab. Tomasz Grzybowski (Collegium Medicum UMK w Toruniu)
Genetyka w dziele przywracania tożsamości ofiarom totalitaryzmów.

Termin: 28 lutego 2020 r.
Sala im. Bydgoskiego Marca 1981 roku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 3, Bydgoszcz

Potwierdzenie uczestnictwa w uroczystościach należy zgłosić do 25 lutego 2020 r., tel. 52 34 97 868, e-mail: kryska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Program obchodów Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych”

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

5,850,964