Pomoc

Od 7 września 2021 roku wprowadzono następujące ograniczenia w korzystaniu z modułów KPPE:

  1. Brak możliwości tworzenie zadań dla klas I-VIII.
  2. Tworzenie nowych zasobów możliwe jest tylko dla Zasobów Regionalnych.
  3. Odtwarzanie zasobów dla klas I-VIII możliwe jest tylko za pomocą  Zewnętrznej Przeglądarkę Zasobów (ZPZ).
  4. Wyłączony został moduł telewizji internetowej.
  5. Wyłączono Portal Gier Miejskich.
  6. Zablokowano możliwość pobierania na urządzenia mobilne aplikacji do Gier miejskich z Google Play.
  7. Wyłączono moduł do pracy metodą projektu.

Liczba odwiedzin:

6,263,738