Podsumowanie internetowego konkursu „O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany”

Podsumowanie internetowego konkursu „O wielu pasjach w życiu jednego człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy – wydział Muzeum Oświaty wraz z I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy zorganizowali ponadregionalny konkurs internetowy pt. „ O wielu pasjach w życiu jednego  człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz spoza województwa, zainteresowanych tematyką konkursu.

Celem konkursu było:
– upamiętnienie 200–setnej rocznicy urodzin Cypriana Kamila Norwida oraz jego twórczego wkładu w polską literaturę i kulturę,
– popularyzacja wśród młodzieży twórczości i życia Cypriana Kamila Norwida,
– rozwijanie zainteresowań literaturą, kształcenie wrażliwości estetycznej oraz umiejętności analizy i interpretacji dzieła literackiego,
– umożliwienie wymiany myśli na temat twórczości Cypriana Kamila Norwida,
– inspirowanie uczestników konkursu do poszukiwań odpowiedzi na pytania:

 • kim był Cyprian Kamil Norwid dla współczesnych?
 • kim jest Cyprian Kamil Norwid dla potomnych?

 

– rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym ze źródeł internetowych.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Witek, Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Piotr Całbecki oraz Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty, Marek Gralik. Patronat medialny został udzielony przez TVP3 Bydgoszcz i Polskie Radio PiK.

Ponadregionalny konkurs internetowy skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych, trwał od 10.03.2021 r. od godz. 17.00.  do 22.03.2021 r. do godz. 21.00. Polegał na wypełnieniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej organizatora (biblioteki). Formularz zawierał 25 pytań testowych (12 jednokrotnego wyboru, 7 wielokrotnego wyboru oraz 6 pytań otwartych). W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez kilku uczestników, wygrywała ta osoba, która jako pierwsza przesłała poprawne odpowiedzi na zamieszczone pytania.

W konkursie zarejestrowano odpowiedzi 255 uczestników z 67 szkół z całej Polski (m. in. z takich miast jak Będzin, Rzeszów, Tczew, Tomaszów Mazowiecki, Łódź, Nysa, Zamość, Wadowice, Warszawa, Czaplinek, Rzepin, Poznań, Lublin, Płock, Wrocław, Kartuzy, Krosno, Śrem).

Komisja konkursowa powołana przez organizatorów, dokonała oceny formularzy konkursowych. Po automatycznym zliczeniu punktów za udzielone odpowiedzi uczestników na pytania zamknięte oraz przyznaniu punktów za odpowiedzi na pytania otwarte wyłoniono zwycięzców. Maksymalna liczba punktów, którą mógł uzyskać uczestnik, wynosiła 41.

Na zdalnym posiedzeniu 30 marca 2021 r. jury w składzie:

 1. dr hab. Ryszard Nowicki – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
 2. Ewa Pronobis-Sosnowska – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 3. Iwona Rostankowska – Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy,
 4. Jarosław Acalski – I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida z Oddziałami Dwujęzycznymi w Bydgoszczy,
 5. Joanna Grabowska-Janowiak – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy,
 6. Iwona Skowron – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

 

wyłoniła następujących laureatów konkursu:

I miejsce: Wiktoria Majchrzak 41 pkt. (20.03.21 r., 14:53:40) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

II miejsce: Arkadiusz Zamerski 41 pkt. (21.03.21 r., 15:26:15)  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu

III miejsce: Izabela Kordiak 40 pkt. (10.03.21 r., 17:00:03) III Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Koninie

Wyróżnienia przyznano następującym uczestnikom konkursu:

 1. Julia Langner 40 pkt. (11.03.21 r., 19:08:23) Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu
 2. Jakub Borys 40 pkt. (14.03.21 r., 19:32:53) I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
 3. Małgorzata Skowrońska 40 pkt.(20.03.21 r., 15:49:08) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Starym Brześciu Kujawski
 4. Alan Jagodziński 39 pkt. (10.03.21 r., 21:17:50) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
 5. Olaf Jagodziński 39 pkt. (10.03.21 r., 21:30:27) I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Szubinie
 6. Marta Tokarczyk 39 pkt. (11.03.21 r., 19:38:44) I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego Carolinum w Nysie
 7. Julia Zdziarska 38 pkt. (10.03.21 r., 18:03:46) II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
 8. Kinga Kujawiak 38 pkt. (10.03.21 r., 20:28:39) Liceum Ogólnokształcące Marii Konopnickiej w Poddębicach
 9. Wiktoria Zielińska 38 pkt. (11.03.21 r., 9:07:54) Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 im. Jana Szczepanika, Krosno
 10. Klaudia Mrozik 38 pkt. (14.03.21 r., 13:42:37) XXI Liceum Ogólnokształcące
  Hugona Kołłątaja w Warszawie

 

Zdobywczynią pierwszego miejsca w internetowym konkursie pt.  „O wielu pasjach w życiu jednego  człowieka, czyli Cyprian Kamil Norwid znany i nieznany” jest Wiktoria Majchrzak. Wiktoria ma szesnaście lat i obecnie jest uczennicą klasy pierwszej technikum w Starym Brześciu. Od niespełna roku kształci się na kierunku technika weterynarii. Zainteresowania uczennicy związane są ze zwierzętami, ale nie tylko. W wolnej chwili spędza dużo czasu czytając książki. Tak napisała Wiktora do organizatorów konkursu: Literatura to moja druga pasja. Bardzo cenię sobie polskich poetów, dlatego jestem dumna, że mogłam wziąć udział w tym konkursie. Interesuje się naukami humanistycznymi, a w szczególności językiem polskim. Swoją wiedzę i zainteresowanie zawdzięczam Pani od języka polskiego – Grażynie Kamionce.

Nagrodę dla zdobywczyni pierwszego miejsca w internetowym konkursie ufundowała Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Elżbieta Witek. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem wśród odbiorców. Ze względu na udział w konkursie uczniów ze szkół z różnych regionów kraju, stał się konkursem o zasięgu ogólnopolskim.

Joanna Grabowska-Janowiak

9 kwietnia 2021 r.

 

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,742,262