Podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku – bezpłatna oferta ORE dla szkół

Uczennica z nauczycielką

Podręczniki dla uczniów z dysfunkcją wzroku – bezpłatna oferta ORE dla szkół

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki uprzejmie informuje, że zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2021/2022 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas:

• III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.162 i następnych  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.);

• I-III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.162 i następnych ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe;

• I-II branżowych szkół II stopnia, o których mowa w art.173 i następnych ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe;

• III liceów ogólnokształcących dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w  art.145 i następnych ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe;

• I-III liceów ogólnokształcących dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.145 i następnych ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe;

• III-IV techników dla absolwentów gimnazjum, o których mowa w art.152 i następnych ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe;

• I-III techników dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, o których mowa w art.152 i następnych ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe;

• I-III trzyletnich szkół specjalnych przysposabiających do pracy, o których mowa w art.172 i następnych ustawy wprowadzającej Prawo oświatowe.

Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki w wersji wydrukowanej, należy przesłać do ORE zapotrzebowanie w terminie do dnia 3 marca 2021 r.

Na stronie Zapotrzebowanie na druk zaadaptowanych podręczników dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2021/2022 – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl zamieszczona jest szczegółowa informacja wraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia zapotrzebowania.

Zebrane dane umożliwią opracowanie zbiorczego zestawienia służącego jako podstawa do oszacowania wartości zamówienia na usługę druku. Prosimy o potraktowanie sprawy jako pilnej.

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z wersji elektronicznych zaadaptowanych podręczników, które są do pobrania w aplikacji ORE „Podręczniki dla uczniów z niepełnosprawnościami” https://adaptacje.ore.edu.pl/

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Zespołem ds. Specjalnych Zasobów Edukacyjnych w Ośrodku Rozwoju Edukacji: Panią Sylwią Herod i Panią Joanną Różańską
tel. 22 570-83-03, 22 570-83-53

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,742,222