Platforma Szkoła – Uczelnia – Pracodawca perspektywą dla kształcenia branżowego

Platforma Szkoła – Uczelnia – Pracodawca perspektywą dla kształcenia branżowego

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza 26 listopada 2019 r. (godz. 15.30) dyrektorów, kierowników szkolenia zawodowego, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu, pedagogów na bezpłatne seminarium, którego tematem przewodnim jest współpraca, wyzwania, bariery  i odkrywanie współzależności w działaniach szkół, uczelni wyższych i pracodawców w celu rozwijania kompetencji zawodowych uczniów zgodnych z potrzebami rynku pracy.

Spotkanie umożliwi nawiązanie przez szkoły kontaktów zawodowych i  ich praktyczne wykorzystanie w procesie kształcenia zawodowego, nakreśli  możliwe metody wsparcia i korzyści dla ucznia wynikające  ze współpracy szkoły, uczelni wyższych i potencjalnych pracodawców, również w zakresie programów dedykowanych dla uczniów. Przybliży znaczenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jako narzędzia polityki na rzecz uczenia się przez całe życie.

Wśród prelegentów pojawią się przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, Instytutu Badań Edukacyjnych, wiodących pracodawców bydgoskich, koordynatorzy programów Erasmus, kierownicy szkolenia praktycznego.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem  objął  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Bydgoski Klaster Przemysłowy.

Szczegółowe informacje TUTAJ

Beata Cieślińska
beata.cieslinska@edupolis.pl

Organizacja: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w BydgoszczyLiczba odwiedzin:

6,151,143