Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Uczeń pisze egzamin

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że od poniedziałku, 18 stycznia 2021 r., uczniowie klas I-III szkół podstawowych, a także uczniowie szkół specjalnych wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym.

Nadal będzie można realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego.

Na stronie MEN można znaleźć szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.

Fot. Canva

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,747,965