Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

03 Kwi Opiniowanie arkuszy organizacji szkół i placówek

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa
Prezydenci
Burmistrzowie
Wójtowie
Dyrektorzy szkół i placówek

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 uprzejmie informuję, iż arkusze organizacji szkół i palcówek w celu dokonania opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny należy przesłać drogą elektroniczną.

Szczegóły informacji TUTAJLiczba odwiedzin:

3,044,115