Ogólnopolska Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

17 Gru Ogólnopolska Kampania społeczna „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło ogólnopolską Kampanię społeczną pt.: „By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.
Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach kampanii przygotowane zostały m.in. krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.
Fot. Pixabay


Liczba odwiedzin:

3,761,651