Ogólnopolska Kampania społeczna “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Ogólnopolska Kampania społeczna “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Kuratorium Oświaty w BydgoszczyMinisterstwo Rodziny i Polityki Społecznej uruchomiło ogólnopolską Kampanię społeczną pt.: “By powstał dom trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”.
Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach kampanii przygotowane zostały m.in. krótkie animowane formy filmowe dla uczniów szkół podstawowych uwzględniające grupy wiekowe uczniów klas I-III i IV-VIII, które służyć mają realizacji założonych celów kampanii.
Fot. Pixabay
Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie