Ogłoszenie wyników V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Z moich stron. Drzewa”

Ogłoszenie wyników V Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Z moich stron. Drzewa”

OPP Dom Harcerza

Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza podsumowało V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Z moich stron. Drzewa” realizowany we współpracy z Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie.

Konkurs skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 6-19 lat z województwa kujawsko-pomorskiego i Wileńszczyzny, a zgromadził aż 418 prac malarskich. Celem konkursu była promocja europejskich wartości artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży oraz rozwój polsko-litewskiej współpracy w tej dziedzinie.

Konkursowe zadanie plastyczne związane było z doniosłą rolą lasów, parków i ogrodów w dobie zmian klimatycznych oraz niewątpliwe piękno drzew. Motyw drzewa w różnych ujęciach i technikach nadesłało aż 418 autorów. Niektóre kompozycje nawiązywały do symboliki gatunków, legend i baśni związanych z drzewami. Największą grupę tematyczną stanowiły pejzaże.

Komisja konkursowa w składzie: Dominika Lewandowicz z Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy i Piotr Florianowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dokonała w dniu 3 grudnia 2020 oceny prac w pięciu grupach wiekowych (do lat 6-ciu, 7-9, 10-12, 13-15 i 16-19 lat) i przyznała 15 równorzędnych nagród oraz 24 wyróżnienia. Uwzględniono oryginalność interpretacji tematu oraz warsztat malarski.
Prace wszystkich laureatów złożyły się na wystawę pokonkursową otwartą dnia 18 grudnia 2020 w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej – Dom Harcerza przy Rynku Staromiejskim 7 w Toruniu.

Więcej informacji i szczegółowy werdykt jury: strona www Dom Harcerza

Fot. Pixabay

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6646142