Nowy projekt edukacyjny realizowany w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Nowy projekt edukacyjny realizowany w Bibliotece Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu

W bieżącym roku szkolnym Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej realizuje kolejny projekt edukacyjny, którego głównym celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Tym razem spróbujemy zachęcić uczniów do sięgnięcia po twórczość Adama Mickiewicza. Jest to wybór nieprzypadkowy, bowiem w drugiej połowie czerwca minęło dokładnie dwieście lat od ukazania się pierwszego tomu „Poezyj” Adama Mickiewicza, którego główną część stanowiły „Ballady i romanse” wyznaczające początek polskiego romantyzmu.

Główną część projektu stanowi III edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Wokół książki dziecięcej i młodzieżowej” pt. „Czytając Mickiewicza”, adresowanego do dzieci i młodzieży z województwa kujawsko-pomorskiego (od IV klasy szkoły podstawowej). Konkurs został objęty honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

W ramach projektu przewidujemy także zorganizowanie stacjonarnej wystawy różnych wydań utworów Adama Mickiewicza; stacjonarnej lub wirtualnej wystawy prac plastycznych laureatów konkursu; zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych; warsztatów teatralnych z cyklu „Skrzynka inspiracji” (Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu) oraz wykładów edukacyjnych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Będzie również można sprawdzić swoją wiedzę na temat Mickiewicza i jego twórczości, rozwiązując quizy, które opublikujemy już wkrótce.

Informacje na temat wydarzeń odbywających się w ramach projektu będą się ukazywały na stronie Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.

PATRONAT HONOROWY:

 

17 listopada 2022 r.

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,054,540