Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość

Nowe rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość

Wczoraj weszło w życie nowe Ministerstwo Edukacji Narodowej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Nowelizacja przepisów daje samorządom możliwość bezpłatnego użyczenia uczniom i nauczycielom sprzętu do kształcenia na odległość, a także pozwala radom pedagogicznym na zdalne podejmowanie decyzji. Nowe rozporządzenie umożliwia też zdalne składanie dokumentów rekrutacyjnych oraz ogłaszanie wyników rekrutacji na stronach internetowych szkół.

Rozporządzenie MEN daje również możliwość wprowadzenia zmian w przeprowadzaniu różnego rodzaju konkursów i co za tym idzie – modyfikowania regulaminów turniejów czy olimpiad przedmiotowych.

O wszystkich zmianach można przeczytać na stronie MEN. Zamieszczono tam także link do pełnego tekstu rozporządzenia.

Oprac. Anna Siemińska

Fot. Canva

Anna Siemińska
sieminska.anna@edupolis.pl

Organizacja: Biblioteka Pedagogiczna w ToruniuLiczba odwiedzin:

5,850,574