Nobel dla lipnowianina

Nobel dla lipnowianina

Hubert Mado, pochodzący z Lipna student piątego roku kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, został laureatem Studenckiego Nobla 2021 w dziedzinie medycyny i farmacji, wyłaniającego 10 najlepszych studentów w Polsce.

Sam laureat o kulisach konkursu opowiada tak:

– Najprościej jest powiedzieć, że oceniana jest długoterminowa praca naukowa studentów, ponad dwa semestry akademickie. Na obecną chwilę mój dorobek naukowy liczy 20 publikacji, które między innymi zostały opublikowane w międzynarodowych, medycznych czasopismach recenzowanych z listy czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz z Impact Factor. W wielu moich najważniejszych publikacjach jestem pierwszym autorem. Brałem również udział w międzynarodowych konferencjach naukowych, w których kilkukrotnie zostałem nagrodzony miejscami do 1. do 3. Uwzględniono również mój udział w badaniach naukowych, między innymi kierowanie projektem naukowo-badawczym. W badaniu tym brało udział 73 pacjentów z postacią rzutową reemisyjną stwardnienia rozsianego leczonych interferonem beta 1-a oraz grupa kontrolna 51 zdrowych osób. Przy wykorzystaniu testów “Elisa” oznaczono stężenie IL-33 w osoczu, a także dokumentowano analizy obrazów rezonansu magnetycznego. Dokonano również oceny korelacji poziomu IL-33 z parametrami biochemicznymi, hematologicznymi jak i również związanymi z chorobą. Wyniki z tego badania zostaną opublikowane na łamach recenzowanego czasopisma naukowego i niewątpliwie są bardzo interesujące, jednakże na obecną chwilę są na zaawansowanym etapie procesu edytorskiego.

Hubert Mado jest przewodniczącym studenckiego koła naukowego przy oddziale klinicznym neurochirurgii. Jest też członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

 

***

O konkursie

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach na różnych polach-zarówno naukowych, artystycznych jak i społecznych. Jest jedynym ogólnopolskim konkursem stypendialnym w pełni tworzonym przez organizację studencką. Wpisując się w powszechne dziś trendy innowacyjności i związanego z nimi inwestowania w kapitał ludzki, ma umożliwić wyróżniającym się młodym ludziom wykorzystanie ich osiągnięć do zaistnienia w świecie nauki i biznesu.

Kategorie konkursowe Studenckiego Nobla 2021:

  • Nauki techniczne dla budujących roboty, projektujących modernistyczne budynki, zdobywców nagród w prestiżowych konkursach z zakresu elektrotechniki czy mechaniki i nie tylko. Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: architektura, automatyka i robotyka, budownictwo, elektronika, informatyka, mechanika, mechatronika, budowa maszyn, elektrotechnika, inżynieria materiałowa
  • Sztuka jest idealna dla pasjonatów sztuk plastycznych muzycznych czy tanecznych, którzy pozwalają emocjom układać się w słowa, melodie lub obrazy. Obejmuje sztukę filmową, sztukę muzyczną, taniec, teatr oraz następujące dziedziny sztuk plastycznych: malarstwo, rysunek, grafikę, fotografię artystyczną, rzeźbę, instalacje artystyczne
  • Dziennikarstwo i literatura stworzona jest dla osób, które mają łatwość w znajdowaniu odpowiednich słów, a wyobraźnia to istna skarbnica pomysłów na kolejne opowiadania, felietony, reportaże, a może nawet wielotomowe powieści. Obejmuje osiągnięcia w zakresie dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz literatury
  • Nauki przyrodnicze i energetyka dla pasjonatów organizmów żywych, wszelakich mikro i makro przemian zachodzących w nich i między nimi a środowiskiem. Kategoria ta obejmuje nauki biologiczne, chemiczne i nauki o Ziemi, takie jak: biochemia, biologia, biotechnologia, chemia, geografia, geologia, oceanografia, ochrona środowiska, technologia chemiczna, czy mikrobiologia oraz energetykę (przemysłową, odnawialną, jądrową, elektroenergetykę
  • Fizyka i astronomia jest idealna dla badaczy wszystkiego co fundamentalne, pasjonatów ciał niebieskich i obliczeń przemian materii. Obejmuje dyscypliny związane z fizyką, takie jak: geofizyka, biofizyka czy optometria oraz astronomia
  • Medycyna i farmacja obejmuje nauki medyczne, w szczególności następujące dyscypliny: medycynę, stomatologię, farmację, zdrowie publiczne, diagnostykę laboratoryjną, technologię medyczną oraz biologię medyczną
  • Nauki społeczne skupia wokół siebie ludzi, których interesuje natura człowieka i relacje międzyludzkie, a ich działanie przyświeca dążenie do społecznego ładu i sprawiedliwości.  Obejmuje w szczególności następujące dyscypliny: nauki prawne, nauki polityczne, psychologia, praca socjalna, socjologia, pedagogika oraz antropologia
  • Nauki ekonomiczne stawia przede wszystkim osoby, które interesują się ogólnopojętym zarządzaniem, finansami i rachunkowością, administracją, gospodarką i zasadami jakimi rządzi się świat marketingu
  • Działalność społeczna obejmuje aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych i samorządach terytorialnych, a także organizację wydarzeń kulturalnych oraz wdrażanie projektów społecznych

 

Cały wywiad dostępny jest na stronie.

Gratulujemy i życzymy kolejnych zawodowych sukcesów!

 

Źródło: lipno-cli.pl (fragm.  rozmowy przeprowadzonej przez Lidie Jagielską)

4 maja 2021 r.

Alicja Przytomska-Pietrzak
alicja.przytomska-pietrzak@edupolis.pl

Organizacja: KPCEN we WłocławkuLiczba odwiedzin:

6,139,273