Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

01 lipiec Nauka dla Społeczeństwa – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki-01

Do 2 mln zł na projekty podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, które wzmacniają współpracę nauki z gospodarką i społeczeństwem. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ustanowił program Nauka dla Społeczeństwa.

„W obszernym katalogu programów naukowych proponowanych przez MEiN brakowało dotychczas inicjatywy, która swoim zakresem obejmowałaby tak szerokie spektrum zagadnień badawczych kluczowych z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju” – mówi minister Przemysław Czarnek. „Zakres tego programu został tak dobrany, by podkreślić wzajemne zależności i korzyści w obszarach nauka – innowacyjność – gospodarka. Stawiamy w ten sposób na poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym i społecznym oraz promowanie innowacyjności w badaniach naukowych” – dodaje.

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych instytucji działających na rzecz upowszechniania nauki. Dofinansowaniem w wysokości od 100 tys. do 2 mln zł mogą zostać objęte projekty stawiające na współpracę instytucji naukowych z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i otoczeniem gospodarczym.

Więcej o programie: strona MEiN

Fot. Pixabay

1 lipca 2021 r.

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

4,837,590