Nasze święto – Dzień Edukacji Narodowej z KPCEN Toruń

Nasze święto – Dzień Edukacji Narodowej z KPCEN Toruń

KPCEN ToruńNasze święto

Jak co roku nauczyciele i osoby związane z oświatą obchodzą swoje święto nazwane Dniem Edukacji Narodowej. Pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli oraz przedstawiciel doradców metodycznych zgromadzili się 11 października, aby wspólnie świętować. Sławomir Żebrowski, dyrektor placówki, przywitał zaproszonych gości: Iwonę Michałek, posłankę na Sejm RP, Urszulę Polak, prezeskę oddziału ZNP w Toruniu, Jerzego Wiśniewskiego, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Toruniu. Każdy z gości życzył pracownikom sukcesów zawodowych i osobistych oraz podkreślał wagę i trud zawodu nauczycielskiego. Iwona Michałek podziękowała za lata pracy w KPCEN, podkreśliła, że jesteśmy dobrą placówką, że czuje się częścią nas. Urszula Polak określiła konsultantów mistrzami w swojej pracy oraz zwróciła uwagę, że tam, gdzie jest zgoda, zrozumienie i inspiracja – są sukcesy. Bez tego trudno realizować to, co jest ważne w edukacji. Podziękowała konsultantom za tworzenie osobowości nauczycieli, bo ona jest w pracy nauczyciela najważniejsza. Jerzy Wiśniewski podzielił się swoją radością, że razem z nami może przeżywać to święto.

Następnie dyrektor KPCEN przypomniał w kilku słowach historię powstania Komisji Edukacji Narodowej oraz ustalenia święta dla nauczycieli upamiętniającego to wydarzenie, historycznie ważne i innowacyjne dla Polski w czasach oświecenia. Podziękował pracownikom za zaangażowanie oraz twórczą i kreatywną pracę, za życzliwość dla korzystających z naszej oferty nauczycieli. Wyraził dumę, że może kierować osobami, którzy inspirują innych. Podkreślił fakt, że jesteśmy jednym organizmem, dlatego praca każdego: konsultantów, specjalistów, doradców, pracowników administracji jest tak samo ważna.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie nagród.

  • Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymała Marzenna Wierzbicka.
  • Nagrodę Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego odebrały Agnieszka Przybyszewska i Regina Strzemeska (wręczenie nagród Zarządu przez marszałka Piotra Całbeckiego i wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego odbyło się 12 X podczas uroczystej gali w Muzeum Etnograficznym z okazji wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej).
  • Złoty Krzyż Zasługi przyznany został Marii Aleksandrze Gancarz.
  • Medal Komisji Edukacji Narodowej przypadł Agnieszce Przybyszewskiej.
  • Medal Brązowy za Długoletnią Służbę otrzymał Sławomir Żebrowski.

Wraz z życzeniami, kwiatami i mądrą sentencją wybraną dla każdego pracownika Sławomir Żebrowski przekazał nagrody dyrektora:

  • Konsultantom: Agnieszce Chabros, Marii Aleksandrze Gancarz i Danucie Potręć.
  • Pracownikom administracji: Bogusławie Bartoszek, Bogusławie Grindberg, Joannie Machowskiej, Agnieszce Rudnik, Hannie Surowiec oraz Dorocie Wernerowskiej.

Ostatnim elementem spotkania było podsumowanie przez dyrektora pracy placówki za ubiegły rok szkolny. Padło kilka liczb. Konsultanci przeszkolili 5690 nauczycieli podczas 276 form. 97 % planu zostało zrealizowane. Realizujemy projekty o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim. Doradcy metodyczni, których wspierają konsultanci, objęli swoją opieką 417 nauczycieli, organizując dla nich konferencje, konsultacje zespołowe i indywidualne, dyżury, odwiedzając szkoły oraz prowadząc sieci. Podsumowaniem sprawozdania były wnioski i rekomendacje do dalszej pracy.

Sławomir Żebrowski zakończył spotkanie zaproszeniem zebranych na poczęstunek. Wspólnie z zaproszonymi pracownikami emerytowanymi wspominaliśmy ważne lub zabawne wydarzenia utrwalone na fotografiach w prezentacji przygotowanej przez Tadeusza Wańskiego.

Danuta Potręć – Pracownia Informacji i Promocji

Zdjęcia z uroczystości w KPCEN – Tadeusz Wański, z gali w Muzeum Etnograficznym – Sławomir Żebrowski.

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w Toruniu| Polityka cookies | Polityka Prywatności i Regulamin | Redakcja | Deklaracja dostępności |

Wykonano dla: Województwo Kujawsko-Pomorskie

Odsłon: 6666143