Młoda Polonia z Litwy z wizytą w Kujawsko-Pomorskiem

Młoda Polonia z Litwy z wizytą w Kujawsko-Pomorskiem

Młoda Polonia z Litwy z wizytą w Kujawsko-Pomorskiem

Od 2015 roku uczniowie i nauczyciele z polskich szkół w Wilnie odwiedzają nasz region w ramach wymiany edukacyjnej. Podczas wizyty w Kujawsko-Pomorskiem uczestniczą w zajęciach lekcyjnych, warsztatach i konferencjach, podczas których poznają naszą kulturę i tradycję, zacieśniają relacje z polskimi rówieśnikami.

Kilkunastoosobowa grupa uczniów z polskich szkół podstawowych w Wilnie, która od soboty (28 września) przebywa w naszym regionie, uczestniczy w wymianie edukacyjnej organizowanej przez Fundację Gildia Mediacyjna we współpracy z doradcami Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego. Fundacja Gildia Mediacyjna to organizacja pozarządowa, której misją jest upowszechnianie i promowanie idei mediacji, dialogu społecznego oraz działań edukacyjnych mających na celu budowanie pozytywnych zmian w relacjach międzyludzkich.

Podczas kilkudniowego (od 28 września do 1 października) pobytu na Kujawach i Pomorzu młodzi Litwini uczestniczą w zajęciach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 11 w Toruniu, gdzie zdobywają nowe doświadczenia i nawiązują kontakty z polskimi rówieśnikami. W ramach wizyty biorą także udział w spotkaniach, konferencjach i warsztatach, m.in. z zakresu mediacji rówieśniczych, podczas których zdobywają umiejętność polubownego rozwiązywania sporów i konfliktów. Pobyt w naszym województwie to także okazja, by młodzież z polskimi korzeniami poznała narodową kulturę i tradycję oraz bogactwo historyczne, kulturowe i przyrodnicze naszego regionu.

Dla gości z Litwy przygotowano szereg atrakcji, między innymi zwiedzanie zamku w Golubiu-Dobrzyniu i Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, wycieczkę po toruńskiej starówce oraz udział w warsztatach wypiekania pierników.

Jednym z punktów wizyty młodych Litwinów i ich opiekunów w naszym regionie jest wizyta w Urzędzie Marszałkowskim. W poniedziałek (30 września) w imieniu marszałka Piotra Całbeckiego naszych gości powitał członek zarządu Sławomir Kopyść.

Projekt wymiany rozpoczął wyjazd nauczycieli z Kujaw i Pomorza do Wilna w 2015 roku. Z kolei pedagodzy z polskich szkół na Litwie odwiedzili nasz region w roku 2016. W ubiegłym roku gościliśmy także przedstawicieli samorządów z Rejonu Solecznickiego i Rejonu Wileńskiego. W trakcie wizyty samorządowcy z Litwy spotkali się z marszałkiem Piotrem Całbeckim, zwiedzali toruńską starówkę, odwiedzili Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku i Szkołę Muzyczna w Chełmży (powiat toruński). W tym roku delegacja samorządu województwa z gospodarzem regionu na czele wraz z przedstawicielami lokalnych i regionalnych mediów uczestniczyli w dożynkach Rejonu Solecznickiego (więcej).

Departament Współpracy Międzynarodowej

oraz Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Fot. Wizyta młodzieży polonijnej z Litwy w Urzędzie Marszałkowskim, Szymon Zdziebło, www.tarantoga.pl

Dominika Wojtasińska
Dominika.Wojtasinska@kpcen-torun.edu.pl

Organizacja: KPCEN w ToruniuLiczba odwiedzin:

6,149,395