MEN – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

MEN – kompleksowa pomoc dla każdego dziecka, ucznia i jego rodziny

Ministerstwo Edukacji i Nauki pracuje nad nową, lepszą formułą wsparcia dziecka, ucznia – szczególnie z niepełnosprawnością i jego rodziny.

MEN przyświeca idea: każde dziecko, uczeń, musi mieć zagwarantowaną pomoc, w tym psychologiczno-pedagogiczną dostosowaną do jego potrzeb. Wśród propozycji ważną rolę odgrywają poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki specjalne. Nie ma planów ich likwidacji.

Szczegółowe informacje: MEN

Agnieszka Miranowska
agnieszka.miranowska@edupolis.pl


Liczba odwiedzin:

5,748,006